Noc kostelů 2021

V pátek 28. 5. 2021 se uskuteční další ročník Noci kostelů, kterého se opět náboženská obec Louny zúčastní! Sledujte aktuální program na www.nockostelu.cz

Bohoslužba k výročí TGM

Výstava obrazů v Lounech 

Od 6. 9. 2020 do 31. 10. 2020 proběhne v lounském husitském kostele výstava obrazů regionálních výtvarníků s poetickým názvem "Krajinomalbou po okolí Loun". Představí se: Luděk Lůžek, Jana Timrová, Jitka Flower a Hana Vrchlavská. Výstava je přístupná v době konání bohoslužeb, v úředních hodinách nebo po dohodě jindy.

Osudy židů na Lounsku

Spolek na obnovu židovských památek ve spolupráci Husovým sborem na Peruci pořádá v neděli 6. září 2020 v 11 hodin v Obřadní síni Židovského hřbitova v Lounech, ul. Rakovnická, vernisáž znovu otevřené výstavy Osudy Židů na Lounsku. Vernisáž výstavy se koná na Evropský den židovské kultury. 

POUŤ NA SÁZAVĚ

POZVÁNÍ na XX. POUŤ NA SÁZAVĚ - ke 100. výročí CČSH - "CELOCÍRVENÍ SETKÁNÍ NOVKŘTĚNCŮ", které se uskuteční V SOBOTU 19.9.2020.

Výtvarná soutěžní přehlídka pro děti a mládež

Vážení přátelé,

přijměte prosím naše srdečné pozvání k účasti vás, vašich žáků či vašich dětí na tradiční

výtvarné soutěžní přehlídce v rámci 14. ročníku akce Modlitba za domov, jež probíhá

vždy ve státní svátek 28. října při příležitosti oslav Dne vzniku našeho samostatného státu.

Řada z vás se do soutěžní přehlídky opakovaně zapojuje, pro ty z vás, kteří se s touto akcí

setkáváte poprvé, si dovoluji připojit stručné shrnutí: Jedenáct členských církví Ekumenické

rady církví každý rok spojuje své síly k tomu, abychom důstojně a s vděčností oslavili

nabytou svobodu a pomodlili se za požehnání a ochranu pro naši zemi. Součástí akce je

bohatý duchovní a kulturní doprovodný program, vyvrcholením je přímý televizní přenos

České televize.

Tradiční součástí je již od počátků i výtvarná soutěž, vyhlašovaná pro jednotlivce i žáky

mateřských a základních škol. Vedle zajímavých cen je odměnou pro děti i vystavení

nejlepších děl a umístění výběru obrázků do přímého přenosu České televize.

Můžete tvořit i multimediálně a pomoci dětem natočit na naše téma klip, který se pak může

objevit ve vysílání Modlitby za domov a na internetu. Klip může být hraný, animovaný (či

kombinovaný) a neměl by výrazně přesáhnout 1 minutu. Odkaz na vytvořený multimediální

klip prosím zasílejte na ralfmost@gmail.com předmět: klip MZD.

Letošním tématem je "Žít ve společném domě",

uzávěrky pro zasílání děl jsou letos ve dvou kolech: 1. září a 1. října 2020.

Více informací naleznete v přiložených materiálech a konkrétní program akce pak

na stránkách www.modlitbazadomov.cz

V případě vašeho zájmu vám rád zodpovím vaše dotazy.

Případné dotazy prosím zasílejte na mail ralfmost@gmail.com

Jménem přípravného organizačního výboru Modlitby za domov vám děkuji za váš čas, který

jste věnovali tomuto sdělení a budeme se velice těšit na případnou účast vás, vašich žáků či

vašich dětí v naší soutěži.


Přeji vám hezké a požehnané dny.

Se srdečným pozdravem

Ralf Mošt

organizátor výtvarné soutěže

v rámci přípravné skupiny Modlitba za domov 2020

Autorské čtení Kamila Lukasová

Kamila Magdalena Lukasová (*1967) je farářkou Církve československé husitské v Táboře. Knížka "Život jako secondhand", kterou přijede představit do lounského sboru CČSH 28. 8. 2020, nám dovolí nahlédnout do autorčiny duše prostřednictvím modliteb, básní a obrázků, které doplní dvě pohádky pro děti. Knížku si autorka sama ilustrovala a své vystoupení obohatí několika hudebními vstupy. 

5. 7. 2020 od 9.00 proběhne v kostele CČSH v Lounech bohoslužba k uctění památky mistra Jana Husa

V neděli 5. 7. 2020 si při bohoslužbě od 9. 00 připomeneme 605. výročí mučednické smrti M. Jana Husa. Po obřadu položíme květiny u Husova pomníku na náměstí a vyslechneme zamyšlení historika a místostarosty města Loun, bratra Vladimíra A. Honse.

V pátek 3. 7. 2020 se od 17. 00 koná v kostele CČSH v Lounech vernisáž výstavy obrazů Evy Sklenkové a Roberta Koláře. Výstava potrvá do konce srpna 2020.

V pátek 26. 6. 2020 od 17. 00 zveme do kostela CČSH v Lounech na autorské čtení nové knihy bratra faráře Lukáše Bujny ze Sokolova. 

Kniha s názvem "Posvátný dotyk" přináší výběr z textů zveřejňovaných na autorově blogu. Východiskem úvah jsou biblické texty, rytmus liturgického roku, zkušenosti z kaplanské služby v pečovatelském domě a vzpomínky na pouť do Svaté země. Fotografiemi přispěly Kateřina Kellerová a Hana Fleischmannová.  

Noc kostelů

v pátek 12. června

Beseda s panem Tomášem Masarykem

v pátek 6.března 2020 od 17 hodin...

Postní doba

Pán řekl: " Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat."

(Matouš 4, 10b)

Popeleční středou jsme vstoupili do období postu, v němž se budeme připravovat na Velikonoce. O 1. neděli postní jsme přijali při bohoslužbě znamení popela na čelo jako výraz naší touhy konat pokání.

"Bože, stvořil jsi nás z prachu země. Dej, ať je nám tento popel znamením naší smrtelnosti a znamením pokání, abychom pamatovali na to, že jen z tvého milostivého obdarování je nám zaslíben život věčný. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Amen." (Bohoslužebná kniha CČSH, I. díl, řada A)

Noc kostelů 2020

5. června 2020 jsme součástí !!!

Cyklus přednášek

HISTORIA MAGISTRA VITAE

ke stému výročí CČSH 

Knihovna Dr. Františka Kováře, Praha 6 - Dejvice

Podrobnosti a přesné termíny na plakátku...

Výroční shromáždění

Výroční shromáždění náboženské obce Louny proběhne v neděli 22. března 2020 od 9. 00 hodin

 v kostele CČSH v Lounech. Všichni členové náboženské obce jsou zváni! 

RST 

Blahopřání

18. 2. 2020 oslaví své 95. narozeniny dlouholetá členka Náboženské obce
Louny, sestra Jiřina Honsová. Obdivujeme vytrvalost a věrnost sestry
Honsové, která nechybí nikdy na nedělní bohoslužbě v našem kostele, pokud jí
zdraví dovolí. Patří ke generaci, pro jejíž příslušníky je zcela běžné a
naprosto samozřejmé žít s církví, v níž byli pokřtěni a sezdáni, a
podporovat ze skromného příjmu církev i finančně.
Modlíme se za Vás, sestro Honsová, každou neděli, abyste se co nejdříve
uzdravila po úraze a opět mohla posílit naše řady. Děkujeme za Váš život,
který je svědectvím víry, naděje a lásky. 

Rada starších NO Louny 

Připravujeme pro Vás v měsíci březnu 2020:

6.3.2020 v 17. 00 hod. Návštěva Tomáše Masaryka v Lounech - beseda s potomkem TGM 
v našem sboru


15.3. 2020 Oslava 100. výročí CČSH v Lounech: 9. 00 bohoslužba, 14. 00 přednáška  
Vznik CČSH v Lounech (farářka ThDr. Helena Smolová, Th.D.), 15. 00 Koncert
chrámového pěveckého sboru pod vedením Mgr. Bc. Ivany Derflerové


27.3. 2020 v 17. 00 Přednáška "Emoce a štěstí" Mgr. Lukáše Bujny, faráře CČSH v Sokolově

Slavnostní velikonoční koncert

v neděli 5.dubna 2020 od 14 hodin na Peruci.

Srdečně Vás zveme !!!

Výstava žáků inspirována Egyptem

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny pod vedením Jindřišky Riedlové vystavují své práce z předešlého školního roku. Výstava potrvá od 7. února do konce března 2020 v našem kostele.

Bohoslužba v divické kapli

Bohoslužba v divické kapli se koná v neděli 9. února 2020 od 14 hodin.

100 let

V sobotu 11. 1. uplyne 100 let od přečtení "Provolání národu československému" z kazatelny chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. Tímto krokem se nově ustavená církev představila veřejnosti a formulovala své cíle. Při této příležitosti se bude konat slavnostní
bohoslužba, kterou divákům zprostředkuje Česká televize od 14. 00. Na lounském husitském kostele jsme vyvěsili husitský prapor. 

Koledy s Ročovským sborem

5. ledna 2020 od 14:30 hodin v kostele CČSH v Lounech. Jste srdečně zváni !!!

Webové stránky sboru: 

https://sweb.cz/rocovsbor/ 

Advent a Vánoce 2019 v Lounech a Divících 

Slavnostní bohoslužba k 100. výročí

Vážené sestry a vážení bratři,srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu k 100. výročí naší církve, která se bude konat v sobotu 11. ledna 2020 od 14.00 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
Diecézní kanceláře prosím o rozeslání pozvánky členům diecézních rad.
Přijďte, prosíme, v dostatečném časovém předstihu, bohoslužba bude přenášena Českou televizí.Se srdečným pozdravem a přáním požehnaných adventních dnů
Mgr. Jana Krajčiříková tajemnice Ústřední rady CČSH
Úřad ústřední rady CČSH Wuchterlova 5160 00 Praha 6 - Dejvice Tel.: +420 220 398 102
Mob.: +420 724 141 988
E-mail: jana.krajcirikova@ccsh.cz ustredni.rada@ccsh.cz

Advent

"I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete." (Matouš 24, 44)

Bože všemohoucí, dovol nám přijmout tvé milosrdenství uprostřed tvého chrámu, abychom se s náležitou úctou připravili na přicházející vánoční slavnost našeho vykoupení! prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen 

Červená Středa

Ve středu 27. listopadu 2019 se v Praze i v jiných městech ČR uskuteční druhý ročník iniciativy Červená středa (#RedWednesday). Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

V ČR tuto akci organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí v ČR za spolupráce s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP). Záštitu převzal prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Červeným světlem byly loni nasvíceny veřejné budovy, jako je kostel sv. Havla, kostel sv. Mikuláše a Staronová synagoga v Praze nebo Mahenovo divadlo v Brně, v letošním roce se do iniciativy zapojí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR nasvícením části Černínského paláce.Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Program v Praze:

13:00-17:00 - Mezinárodní konference "Problémy náboženské svobody v Evropě" (Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)

18:00 - Židovsko-křesťanská modlitba (Velká aula, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)

18:30 - Průvod kolem červeně nasvícených budov (trasa: Karolinum - sv. Havel - sv. Mikuláš na Staroměstském náměstí - Staronová synagoga)

Akce vznikla z iniciativy britské pobočky papežské nadace Aid to theChurch in Need, která ji pořádá od roku 2016. Akce se ve stejnou dobu koná na dalších místech ve světě - především ve Velké Británii, kde vznikla, a dále na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Itálii, Portugalsku, USA, Kanadě a na Filipínách.

Více informací: www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda

Program konference: https://ikdp.cz/redwednesday/

Kontakty:

Mgr. Irena Karlová - koordinátorka akce, Česká biskupská konference, karlova@cirkev.cz

Mgr. Tomáš Tetiva - koordinátor pro média, Česká biskupská konference, tetiva@cirkev.cz

Přednáška

srdečně Vás zveme na přednášku s názvem "Duchovní cesta mistra Bílka a jeho rodiny". Přednáší PhDr. Martin Jindra, církevní historik. Přednáška se uskuteční v kostele CČSH v Lounech 19. listopadu 2019 od 16:30 hodin. Vstupné dobrovolné. V kostele bude zatopeno.

VE ČTVRTEK 28.11.2019 

v 16:30 hodin Vás srdečně zveme na zasvěcení sboru Dr. K. Farského v Lounech službě Bohu a lidem


Koncert

k výročí událostí 17.listopadu v letech 1939 a 1989.

V našem kostele vystoupí pěvecký sbor Harmonie pod vedením Kateřiny Štolové a Jiřího Kůrky a TRIO CUM AMORE.

V sobotu 16.listopadu 2019 od 15 hodin.

Přijďte, všichni jste srdečně zváni... 

Léčivé byliny - jak zvládat nemoci bez léků

přednáška brněnského biskupa Juraje Dovaly 7.listopadu 2019 od 17 hodin. Jste srdečně zváni...

Bohoslužba za všechny věrné zesnulé

proběhne v našem kostele v neděli 3.11.2019 od 9 hodin.

Zasvěcení kaple v Divicích

v pátek 8.listopadu 2019 od 16:00 hodin. Srdečně Vás zveme !

Akce k výročí 17.listopadu

17. 11. 2019 se v 17. 11 hodin připojíme k iniciativě organizace "Post bellum" a rozezníme zvon Jeroným Pražský v kostele CČSH v Lounech na připomínku 30. výročí Sametové revoluce.
16. 11. 2019 věnujeme listopadovým událostem z r. 1989 koncert pěveckého sboru HARMONIE. Koncert se bude konat v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn). 

28.listopadu 2019

Sbor Dr. K. Farského v Lounech zasvětí službě Bohu a lidem pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th. D. ve čtvrtek 28. 11. 2019 za účasti hostů z církve i z města. 

Otevření kaple v Divicích po rekonstrukci

Kaple v Divicích bude po rekonstrukci otevřena v pátek 8. 11. 2019 v 16. 00 hodin

Modlitba za domov

Modlitba za domov

"Patříme k sobě!" připomíná letošní Modlitba za domov

Před 30 lety v době pádu totality se zdálo, že je národ jednotný. Dnes, o tři dekády později, o tom mnozí pochybují. Organizátoři Modlitby za domov, tradiční akce pořádané Ekumenickou radou církví, proto za hlavní téma letošního ročníku zvolili heslo "Patříme k sobě!" Chtějí na základě společného duchovního dědictví připomenout, že je mnoho toho, co nás spojuje. Modlitba za domov se tradičně koná na státní svátek vzniku první československé republiky 28. října. Obrací se nejen na věřící publikum, ale na všechny, kterým jsou vlastní nějaké duchovní hodnoty.

Církve Ekumenické rady církví každý rok spojují své síly k tomu, aby důstojně a s vděčností připomněly vznik našeho prvního samostatného státu, jeho složitou historii a před třemi desetiletími znovu nabytou svobodu. Společně se schází, aby se pomodlily za požehnání a ochranu pro naši zemi. Součástí akce je bohatý duchovní a kulturní doprovodný program, vyvrcholením je přímý přenos České televize. Místem konání se letos stal evangelický a někdejší utrakvistický kostel u Klimenta v Praze v Klimentské ulici. Hlavní program - sama Modlitba za domov v přímém přenosu České televize - začíná v 15.00 hodin.

Hlavními hudebními hosty letošního ročníku Modlitby za domov budou Eva Henychová, Roman Dostál a Slávek Klecandr, kteří modlitbu doprovodí svými písněmi a večer vystoupí na samostatném koncertu. Mezi odborné pozvané hosty patří Pavel Hošek, Jeroným Klimeš nebo Pavel Vimr. Na programu se bude podílet také umělecká skupina Nocturno, která představí svou audiovizuální intervenci - modlitbu beze slov s prvky moderního tance i videomappingu.

Součástí modlitby za domov je také výtvarná soutěž pro děti a mládež. Prostřednictvím výtvarných prací a letos poprvé i prostřednictvím krátkého videa mohou účastníci soutěže po svém zpracovat heslo letošního ročníku: "Patříme k sobě!"

Bližší informace o Modlitbě za domov naleznete na webových stránkách www.modlitbazadomov.cz.

Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví

Dny evropského kulturního dědictví v Lounech 2019

V sobotu 14. 9. 2019 bude zpřístupněn sbor Dr. Karla Farského v Lounech od
13. 00 do 16. 00 hodin. Bude možné si prohlédnout interiér a vyslechnout výklad o historii sboru. Z důvodu opravy fasády nelze tentokrát navštívit terasu a ploché střechy.  

Pravěk

Kostel CČSH v Lounech bude vyzdoben pracemi dětí

V kostele Církve československé husitské v Lounech, který v současné době dostává "nový kabát" bude v měsíci říjnu i nová výstava. Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny pod vedením učitelek Jany Timrové a Jindřišky Riedlové budou vystavovat své práce, které vytvořili v loňském školním roce na téma "Pravěk".

Na výstavě budou vystaveny velké malby pravěkých zvířat a obrazy z jeskyní - Španělsko - Altamira, Francie - Lascaux Chauvetova, Bulharsko - jeskyně Magura a Švédsko - Tanum .Výstava bude v kostele do listopadu, kde jí vystřídá další výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny pod vedením Soni Racety.

J. Riedlová a J. Timrová

učitelky výtvarného oboru ZUŠ Louny 

Židé na Lounsku

Oblastní muzeum v Lounech Vás zve na komentovanou prohlídku výstavy ve čtvrtek 12.  září 2019 od 17 hodin.

Dny důvěry

Olomouc 2019

Srdečně Vás zveme do Olomouce v termínu od 18. do 20.října 2019

RIMON

Srdečně vás zveme na koncert pěveckého sboru Rimon, který se bude konat v pátek 16. srpna 2019 od 17. hod. v kapli M.J.Husa, ul. Palackého 300, Peruc.

Sbor RIMON (hebrejsky granátové jablko) vznikl spontánně v roce 2011 v hodinach hebrejštiny při organizaci Židovské liberální unie (ŽLU). Při jeho zrodu stály Eva Feiglová, Věra Hroudová a Viera Adamuščínová. Pod vedením Anny Wagnerové získal sbor jméno Rimon v roce 2013. Sbor fungoval jako útočiště pro přátelé, kteří se pravidelně scházeli pro radost a potěšení ze zpěvu židovských písní. Tito lidé uctívali židovské tradice a účastnili se zpívání při oslavách židovských svátků. Nešlo o umělecké sdružení - do sboru mohl přijít každý, kdo rád zpíval židovské písně a měl radost ze společného setkávání s přáteli.V roce 2017 byla pověřena zpěvačka a pěvecká pedagožka Dana Krausová
kantorkou ŽLU Jaroslavou Hanah Maxovou, aby se chopila vedení sboru a pracovala se členy sboru na technice zpěvu a vystupování. Sboristé pěveckou práci vzali jako výzvu. Mimo ŽLU sbor RIMON opakovaně vystoupil na židovském
festivalu JUDAFEST. S Danou Krausovou pracují již dva roky. Členové sboru se chtějí stále zdokonalovat ve svém pěveckém umění - plánují vystoupení na festivalu Judafest a na dalších akcích spojených s židovskou kulturou.Od svého počátku sbor Rimon pracuje pro sblížení kultur a proti xenofobii.
Oslavy svátků, kde vystupuje, jsou navštěvovány nejen členy ŽLU, ale jsou otevřeny i pro rodiny a přátele z jiného prostředí. Rimon vystupoval také pro veřejnost v kulturním pořadu na vernisáži obrazů v Turnovské synagoze
(2016) nebo na komponovaném pořadu čtení z knihy Josefa Feigla v restauraci La Boema v Radnicích (2016).Koncerty Rimonu jsou zaměřeny na písně židovských svátků. Písněmi a průvodním slovem chce sbor RIMON publiku přiblížit židovské zvyky a kulturu, která je pro mnohé inspirativní a je součástí každého z nás, i když si tuto skutečnost plně neuvědomujeme.

Sbormistryně a hlasová poradkyně: Dana Krausová
Průvodní slovo: Marta Študentová
Hra na akordeon: Jaroslava Kopecká
Hra na příčnou flétnu: Anna Krausová
Členové sboru: Alena Habartová, Veronika Handová, Tereza Krčálová, Michaela Záhorská, Marta Študentová, Šárka Hrubá, Viera Adamuščínová, Tomáš Hájek, Jan Syka,
Jan Pellar, Lukáš Pellar, Jan Kovanic, Petr Falátek

Výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa 

30.6.2019 od 9 hodin

6.7.2019 - 10 hodin - položíme květiny u pomníku M. Jana Husa v Lounech

Slavnostní bohoslužba

5. července 2019 v 15 hodin na Krakovci....

KRAKOVEC 5.7.2019

- bohoslužba 6.července 2019 od 15 hodin

- odjezd od Billy v Lounech ve 12:00 hodin

- příjezd zpět do Loun do 20:00 hodin

- cena zájezdu 100 Kč

- přihlášky do 30.6.2019 na farním úřadě CČSH v Lounech


Pozvánka na koncert

V pátek 21. 6. 2019 se od 18. 00 hodin uskuteční v kostele CČSH v Lounech pěvecký koncert Elišky Drbohlavové a Jaroslava Parmy ze třídy Marcely Brýdové za klavírního doprovodu Ivany Derflerové. Hosty večera budou Lenka Drbohlavová a Natálie Kučerová. Vstup volný.

"Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat." (Skutky 2, 4)

V neděli 9. 6. 2019 si připomeneme seslání Ducha svatého na apoštoly o jeruzalémských Letnicích. Touto slavností bude završeno velikonoční období. 

Sázava 2019 pro děti


Pouť na Sázavě v sobotu 29.6.2019 od 10 do 16 hodin...

Pouť na Sázavě 2019

v sobotu 29.června 2019 od 10 do 16 hodin.

Osudy židovských rodin na Lounsku

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy, která proběhne 16.července 2019 v 17 hodin v Oblastním muzeu v Lounech.

Pozvánka

srdečně Vás zveme na svatodušní hudební bohoslužbu, která se koná 10. června 2019 od 16ti hodin v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze...

Pozvánka na katechetický seminář 

Pozvánka na setkání metodiků duchovní péče a seminář 

k uvedení učebnice náboženství "Kořínky víry. Učebnice 

náboženství Církve československé husitské."

úterý 25. června 2019 - KOMENSKÉHO SÁL, Wuchterlova 5, Praha 6

Začátek katechetického semináře: 10: 00 hodin

Předpokládaný konec semináře: 15: 00 hodin

  • Přivítání a úvodní pobožnost
  • Představení vytištěné pracovní učebnice a metodiky k učebnici
  • Uvedení do metodiky práce s učebnicí
  • Občerstvení
  • Možnosti práce s učebnicí v prostředí náboženské obce, školy a rodiny
  • Diskuse nad předloženým materiálem
  • Přestávka na oběd
  • Závěrečné rozhovory a podněty k učebnici náboženství a náměty na další semináře k metodice práce s učebnicí
  • Závěrečné slovo a požehnání

Věř, druhé neměř...

Praha, 27. - 29.září 2019...

Vzkaz rádia Proglas

V případě, že nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz <https://www.givt.cz>!
Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů - z každého nákupu tak naše organizace vždy dostane příspěvek.

Jak na to:
Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu - Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace <https://givt.cz/aplikace>.Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit. V našem případě je to Nadační fond Radia Proglas.Nakupte, jak jste zvyklí.To je celé. Nestojí vás to nic navíc, žádný produkt, který kupujete, není kvůli tomuto dražší. My dostaneme část peněz z hodnoty nákupu. Jsou to většinou částky spíše korunové až desetikorunové, ale pro nás má každý i sebemenší dar význam.
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům :) nebo mail přeposlat dále.
Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!
Slávka Habáňová
--
Slávka Habáňová
Klub přátel Radia Proglas
Barvičova 85, 602 00 Brno
klub@proglas.cz
www.proglas.cz

Výstava žáků ZUŠ Louny ze třídy Soni Racety s názvem

"Máme rádi zvířata".

V neděli 12. 5. 2019
bude v kostele CČSH Louny otevřena výstava žáků ZUŠ Louny ze třídy Soni Racety s názvem
"Máme rádi zvířata". 

Koncert pěveckého sboru Harmonie

V neděli 5. 5. 2019 se od 15. 00 hodin koná 

v kostele CČSH v Lounech koncert pěveckého 

sboru Harmonie pod vedením Jiřího Kůrky. Vstupné dobrovolné. 

Koncert pěveckého sboru Harmonie

V neděli 5. 5. 2019 se od 15. 00 hodin koná v kostele CČSH v Lounech koncert pěveckého sboru Harmonie pod vedením Jiřího Kůrky. Vstupné dobrovolné.

Oznámení

V neděli 21. 4. 2019 na Boží hod velikonoční byla pokřtěna Justýnka Nelly S. Stala se nejmladší členkou náboženské obce Louny. Ať ji světlo Kristovo provází životem!

Ve středu 24. 4. 2019 jsme se rozloučili s naší sestrou v Kristu Milenou Šebánkovou. Kéž odpočívá v pokoji Kristově!

"Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" (Lk 19, 38)

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne, který vyvrcholí Svatým třídenním. Obřad kladení ratolestí se čtením evangelia o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma připomínají, jak Ježíš Kristus požehnal zástupům, které mu s

ratolestmi vyšly vstříc, když se ubíral do Jeruzaléma cestou od hory Olivové. 

VELIKONOCE 2019

Program letošních Velikonoc 2019...

Noc kostelů 2019

I v letošním roce 2019 v našem kostele proběhne oblíbená Noc kostelů. Veškeré informace naleznete na webových stránkách: 

https://www.nockostelu.cz/kostel/430/

 


České dějiny. Nizozemské dějiny. Přednáška.


Srdečně Vás zveme na přednášku do našeho kostela.

V pátek 12.dubna 2019 od 17 hodin.

NO CČSH Louny děkuje Městskému úřadu v Lounech za finanční podporu akce. 

Od Bílé hory 

k Vestfálskému míru

Srdečně Vás zveme na přednášku, která se koná v našem kostele 9.dubna 2019 od 16:30 hodin.

Přednáší ThDr. Helena Smolová. 

Vikariátní konference 9.4.2019

V úterý 9. 4. 2019 se od 9. 00 bude v kostele CČSH v Lounech konat vikariátní konference duchovních lounského vikariátu. 

"České dějiny. Nizozemské dějiny."

V pátek 12. 4. 2019 od 17. 00 hod. bude hostem náboženské obce Dr. Peter
Morée z Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Přednese téma "České
dějiny. Nizozemské dějiny" (Aneb o historii, jak si ji pamatujeme).
Příspěvek na potřeby kostela vítán. V případě chladného počasí zatopíme! 

"Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo
zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu." (1 Tes 4, 14)

V neděli 17. 3. 2019 jsme si při bohoslužbě připomněli bratra ing. Jiřího
Vilhelma, který by se 8. 3. dožil 89 let. Zemřel 18. 3. 2018. Poděkovali
jsme za jeho život i svědectví víry a prosili jsme zvláště za jeho manželku
Barboru, aby ji Pán posiloval v jejím údělu vdovy. 

Postní doba

Postní doba začala Popeleční středou a vyvrcholí Svatým třídenním v Pašijovém týdnu. Do postní přípravy na Velikonoce jsme vstoupili se znamením popela, které provázela slova evangelia: "Čiňte pokání a věřte evangeliu!" (Marek 1, 15)"Bože, ty nechceš smrt hříšníka. Přeješ si, aby se obrátil a byl živ. Pamatuješ na naši slabost a pomíjivost. Dej, ať tento popel stane se nám
znamením pokání a naděje, že odpouštíš hříchy každému, kdo se obrací k tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen"


(Obřad znamení popela podle Bohoslužebné knihy CČSH, III. díl, řada C) 

Srdečné pozvání

Vážené sestry a vážení bratři,

zveme Vás tímto srdečně na slavnostní představení publikace o meziválečné architektuře naší církve. 

Kniha vznikla ve spolupráci s ČVUT a bude prezentována 

v úterý 19. března od 14.00 hodin v Husově sboru na Vinohradech.

Se srdečným pozdravem


Mgr. Jana Krajčiříková tajemnice Ústřední rady CČSH 

Výroční shromáždění

Rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Lounech svolává dle Ústavy CČSH z r. 2008 části III., hlavy I, čl. 20, bodu 4 výroční shromáždění náboženské obce na neděli 24. 3. 2019 od 9. 00 do modlitebny CČSH v Lounech.

Program

1. bohoslužba

2. prezence

3. volba sčitatelů, ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu

4. přednesení zpráv za rok 2018 - o činnosti Rady starších, duchovenské zprávy, zprávy o hospodaření vč. rozpočtu na rok 2018

5. schvalování zpráv a rozpočtu

6. různé

7. ukončení shromáždění

V Lounech 24. 2. 2019

100 let

služby Bohu

pomoci člověku

Církev československá husitská

Výstava fotografií Chile

od 17. února 2019 bude v našem kostele probíhat výstava fotografií z Chile, na kterou Vás srdečně zveme...

Výstava bude v kostele umístěna do konce dubna 2019.

Přednáška o obnově Židovského hřbitova 

u Hřivčic

Srdečně zveme dne 5.2.2019 od 16:30 hodin na přednášku.

IZRAEL, ZEMĚ ZASLÍBENÁ

zveme Vás na přednášku bratra faráře Lukáše Bujny, která se uskuteční v našem kostele v pátek 1.února 2019 od 18 hodin.

Pozvánka na Ekumenickou bohoslužbu

V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů zveme na ekumenickou bohoslužbu do kostela CČSH v Lounech ve středu 23. 1. 2019 od 17. 00. Kázáním poslouží kaplan Římskokatolické církve Vít Machek. Na vedení bohoslužby se budou podílet farář Církve českobratrské evangelické Tomáš Pavelka a farářka Církve československé husitské Helena Smolová. Kostel bude vytápěn. Po bohoslužbě bude připraveno drobné pohoštění v prostorách kostela.  

"Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 

A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky." (Jan 11, 25n)

V pátek 18. 1. 2019 jsme se rozloučili se sestrou Annou Mackovou z Loun,
která zesnula 10. 1. 2019 ve věku 92 let.
21. 1. 2019 zemřela ve věku 95 let sestra Jarmila Venclíčková z Loun, jedna
z nejstarších členek náboženské obce LOUNY.  


Vážené sestry a vážení bratři,
přijměte, prosím, informaci, že rozloučení s br. Karlem Bicanem, který zemřel po krátké vážné nemoci 10. ledna 2019, se uskuteční v Husově sboru v Kutné   Hoře                    v sobotu 19. ledna od 11.00 hodin.

S pozdravem
Jana Krajčiříková

Oznámení o úmrtí br. em. biskupa Karla Bicana 

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu, 

jménem pražské diecéze Vám se zármutkem v srdci oznamuji, že Pán církve, života i smrti dnes 

v noci povolal k sobě bratra em. biskupa Karla Bicana.

Myslete na něj ve svých modlitbách. Informace o místě a času rozloučení budou sděleny 

v následujících dnech.

David Tonzar
biskup pražský

"Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy." (Žalm 145, 1-2)


Požehnaný rok 2019 přeje náboženská obec Církve československé husitské v Lounech.

Snímek je z Kroniky náboženské obce, kterou vedl bratr Tvrzník z Lenešic.
Zachycuje "dívčí školu" s pomníkem TGM ještě před 2. světovou válkou. 

Naše PF je ohlédnutím za rokem 2018, v němž byl u příležitosti 100. výročí založení Československa před školou J. A. Komenského znovu postaven pomník prezidentu Osvoboditeli.

Koledy a pastorely

Srdečně Vás zveme na koncert Ročovského pěveckého sboru 30.prosince 2018 od 16ti hodin.

Bohoslužba 1. neděle adventní 

"Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými." (1 Tes
3, 12-13)

ADVENT A VÁNOCE 2018

přinášíme Vám přehled adventních a vánočních bohoslužeb v roce 2018.

Bohoslužba 1. neděle adventní
"Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými." (1 Tes3, 12-13)

KONCERTY

nabízíme Vám přehled adventních koncertů v roce 2018. Jste srdečně zváni...

Koncert

Srdečně Vás zveme v neděli 9.prosince 2018 od 16:00 hodin  na koncert v kostele CČSH v Lounech...

Přednáška

Srdečně Vás zveme na přednášku Th.Dr. Heleny Smolové s názvem "Od Bílé Hory k Vestfálskému míru", která proběhne v pátek 23.listopadu 2018 od 17 hodin. Vstup je volný a kostel bude vytopen.

Vzpomínková bohoslužba

za všechny věrné zemřelé.

V pátek 2.listopadu 2018 od 17:00 hodin v kostele CČSH v Lounech.

KONCERT ke 100.výročí vzniku Československé republiky

Vystoupí Pěvecký sbor Harmonie Louny pod vedením Jiřího Kurky a Kateřiny Štolové a Trio Cum Amore.

V sobotu 27.10.2018 od 16 hodin.

Pozvánky na akce

Vzpomínková bohoslužba

V pátek 2. listopadu 2018 se od 17. 00 hodin koná vzpomínková bohoslužba na všechny věrné zesnulé. Jména zesnulých, na které chcete vzpomenout, nahlašujte v kanceláři farního úřadu.

Přednáška farářky ThDr. Heleny

Smolové, Th. D. s názvem "Od Bílé hory k Vestfálskému míru. Třicetiletá
válka, její příčiny a důsledky". 

V pátek 23. listopadu se od 17. 00 koná přednáška farářky ThDr. Heleny Smolové, Th. D. s názvem "Od Bílé hory k Vestfálskému míru. Třicetiletá válka, její příčiny a důsledky". Přednáška bude doplněna vystoupením chrámového sboru pod vedením Mgr. Bc. Ivany Derflerové Vstup volný. 

V kostele zatopíme.  

Pozvánka na akci...

28.října 2018 - Modlitba za domov... 

Pozvánka na přednášku

Srdečně Vás zveme na přednášku, která se koná v pátek 26.října 2018 od 16 hodin v kostele CČSH v Lounech. Přednáška je věnována 100. výročí založení Československa. Přednáší doc. ThDR. David Tonzar, Th. D., biskup pražské diecéze.

Pozvánka na koncert

21. 11. 2018 17:00 - 18:00 hodin

Koncert na počest 100. výročí založení republiky

Kostel CČSH

Autorský koncert Vlasty Bachtíkové a dalších lounských mladých autorů. Ve spolupráci se spolkem Stopy, z.s., Koncert podpořili: Město Louny Nadace Život umělce.

Pozvánka

V pátek 26. 10. 2018 zveme od 16. 00 na přednášku bratra biskupa doc. ThDr.
Davida Tonzara, Th. D. s názvem "Církev československá husitská a
Československo". Přednáška je věnována oslavě 100. výročí založení
Československa. Vstup volný. Kostel bude vytápěn.

Koncert

Koncert Slávka Klecandry a Evy Henychové se koná v pátek 19. 10. 2018 od 17. 00 v kostele CČSH v Lounech. Vstupné 50 Kč. Kostel bude vytápěn. 

Sběr šatstva byl obnoven - info ke dni 24.9.2018

Diakonie Broumov opět obnovuje sběr šatstva a obuvi. Do sběrných prostor
kostela Církve československé husitské v Lounech můžete nosit nepotřebné
šatstvo, obuv, nádobí a hračky. Věci musí být v dobrém stavu, nikoliv
roztrhané nebo rozbité. Kostel je otevřen denně od 8. 00 hodin do 16. 00 hodin.

Pozvánky na zajímavé akce

Oslava republiky v  Lounech

15.září 2018 po celý den v Lounech. Srdečně Vás zveme...

Varhanní nešpory

ve čtvrtek 9.srpna 2018 od 17 hodin Vás srdečně zveme na "Varhanní nešpory". Účinkuje MgA. Jana Marcinková. 

Od 15 hodin bude probíhat výtvarná dílna pro děti...

Vstupné dobrovolné.

Výstava

srdečně Vás zveme na výstavu, která trvale probíhá...

Hrrr na ně !!!

V sobotu dne 14.července léta páně 2018 od 10 hodin do 18 hodin na Vítkově...

Výročí upálení Mistra Jana Husa (1415)

 Výročí upálení Mistra Jana Husa si připomeneme bohoslužbou v neděli 1.července 2018 od 09:00 hodin a položením květin u Husova pomníku na Mírovém náměstí v Lounech. Historické okénko u pomníku povede Mgr. Vladimír A. Hons. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor.


Zájezd na Krakovec

 

5. 7. 2018 pořádá náboženská obec Louny zájezd na hrad Krakovec, kde se uskuteční bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa, kterou povede pražský biskup David Tonzar. Minibus pojede po trase: Žatec - Louny - Radonice -Peruc - Krakovec a zpět. Odjezd z Loun je naplánován na 12. 00. Na trase se připojí další cestující. Bohoslužba se koná pod širým nebem od 15. 00 hod.Zájemci o cestu se již teď mohou přihlašovat v kanceláři FÚ Louny nebo Peruc a mohou také uhradit poplatek ve výši 100 Kč.

Pozvání do modlitebny

V pátek 6. července zveme členy náboženské obce a přátele do modlitebny
sboru v 17. 00 k přátelskému posezení s občerstvením.  

Připomenutí Mistra Jana Husa

Mistra Jana Husa si připomeneme při bohoslužbě 1. července 2018 od 9. 00 hodin. Poté se přesuneme k pomníku M. Jana Husa na náměstí, kde uctíme památku českého reformátora položením květin a modlitbou. Historické zamyšlení si připraví Mgr. Vladimír A. Hons. 

Představení básnické sbírky

8.června 2018 v 17 hodin


ILUSTRUJEME ZPĚVNÍKY ZUŠ LOUNY

vernisáž výstavy proběhne na Noci kostelů 25.května 2018 v 16:30 hodin. Srdečně Vás zveme !!!

Církev československá husitská

a

T. G. Masaryk

V pátek 26. 10. 2018 navštíví naši obec bratr biskup doc. ThDr. David
Tonzar, Th. D. a při příležitosti 100. výročí založení Československa
pronese přednášku na téma "Církev československá husitská a T. G. Masaryk".
Přednáška se bude konat v kostele CČSH v Lounech od 16. 00. Vstupné
dobrovolné. V případě chladného počasí zatopíme.

Křehký balík

V pátek 8. 6. 2018 bude hostem náboženské obce bratr farář z Nového Bydžova
Mgr. Vláďa Pek, který představí svou básnickou sbírku "Křehký balík".

"Sáhnout si do ran tohoto světa"

Přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Martina Jindry, která se uskuteční v kostele CČSH v Lounech v pátek 6.dubna 2018 od 16:30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Velikonoce 2018

bohoslužby

Květná neděle 25.března 2018 od 9:00 hodin

Zelený čtvrtek 29.března 2018 od 17:00 hodin

Velký pátek 30.března 2018 od 17:00 hodin

Zmrtvýchvstání Páně 1.dubna 2018 od 9:00 hodin

při bohoslužbách vystoupí chrámový sbor.

Koncert Chrámového pěveckého sboru náboženské obce Církve československé husitské 

v Lounech 

Srdečně Vás zveme na koncert 15.dubna 2018 od 14 hodin v kapli M. J. Husa v Peruci...

Srdečně Vás zveme na autorské čtení

Lukáše Bujny

s kytarovým doprovodem Martina Lindtnera

v kostele CČSH v Lounech

v pátek 9.března 2018 od 17 hodin

Tento projekt vznikl za podpory Kulturní komise MU Louny.

Výstava

V prostorách kostela si můžete prohlédnout výstavu žáků ZUŠ Louny ze třídy Lenky Pichlové s názvem "Louny očima teenagerů".

Přednáška

Církev Československá husitská v Lounech Vás zve na přednášku "Zborov včera (1917) a dnes aneb 100. výročí "jedné" bitvy. Přednášku připravili V. a J. Honsovi.

OZNÁMENÍ

Náboženská obec Louny dočasně pozastavila sběr šatstva a obuvi.
Diakonie Broumov nepřijímá sbírky a zatím nemáme jiného odběratele.