BETLÉM

Betlém v Kostele CČSH v Lounech

Myšlenku na pořízení betléma pro Sbor Dr. K. Farského v Lounech přijal Sociální odbor náboženské obce (SONO) na své schůzi 2. 1. 1940. Duší celého díla byl br. Eduard Kozel (+16. 6. 1948), místopředseda RS, otec citolibského faráře Ladislava Kozla. Návrh betléma zpracoval br. Vejvoda, dřevěnou konstrukci vyrobil br. Korec. Figurky zhotovil doporučený horník - invalida z Příbrami, pozadí namaloval Jindřich Dvořák. Ostatní zařízení včetně elektrického osvětlení scény bylo dílem Eduarda Kozla.
Celkové náklady na zhotovení betléma činily 2 561,80 Kč a byly hrazeny ze sbírek a darů věřících.

(Informace z Kroniky NO Louny)


Podle zjištění ThLic. Jaroslava Havrlanta z Oblastního muzea Louny byl řezbářem figurek Emanuel Trnka z Příbrami, který v letech 1937-39 vytvořil hornické panoramatické jesličky pro Sbor M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami.

FOTOGALERIE