Zprávy z výročního shromáždění jsou pro členy církve k dispozici v kanceláři farního úřadu.

Hospodářský výkaz NO (2017)
Za náboženskou obec NO Louny (2030)
Výnosy zahrnované do základu daně
Nájem 490477
Výnosy z přefakturace energií atp. 77169
Zdaňovaný výnos z kolumbária 39050
Prodej majetku 0
Ostatní 650.84
Celkem 607346.84
Výnosy nezahrnované do základu daně
Členské příspěvky 7022
Bohoslužebné sbírky 15321
Dary 20000...

Rozpočet (na rok 2018)
Za náboženskou obec NO Louny (2030)
Výnosy zahrnované do základu daně
Nájem 490500
Výnosy z přefakturace energií atp. 77200
Zdaňovaný výnos z kolumbária 39000
Prodej majetku 0
Ostatní 700
Celkem 607400
Výnosy nezahrnované do základu daně
Členské příspěvky 7000
Bohoslužebné sbírky 15000
Dary 20000...