O NÁS

Náboženská obec CČSH (www.ccsh.cz) v Lounech je začleněna do Pražské diecéze CČSH (www.husiti.cz).
Její sídlo najdete v Jakoubkově ulici 1533 v Lounech, kde se také nachází kostel náboženské obce postavený v letech 1931-1932. Náboženská obec vlastní v Lounech také farní budovu "Štrombach", kterou vdova po Antonínu Štrombachovi prodala církvi v době první republiky. Tuto budovu náboženská obec z větší části pronajímá, aby získala prostředky nezbytné pro základní provoz a opravy obou svých objektů.
Náboženská obec koná bohoslužby a pobožnosti v neděli
a o křesťanských svátcích, případně jindy, a pečuje o křesťanský život věřících. (Více informací neleznete v jednotlivých rubrikách). Jsme připraveni přijmout každého, kdo hledá Boha, touží se s ním setkávat při čtení a naslouchání Božímu slovu v Bibli, při bohoslužbách, při slavení svátostí, ve společenství církve. Náboženskou obec tvoří spíše starší lidé, ale je v ní zastoupena
i střední generace. Prostřednictvím akcí, které konáme, se snažíme oslovit také lidi, kteří dosud nejsou začleněni do žádné křesťanské církve a hledají svůj duchovní domov. Chceme vytvářet společenství církve, chceme hledajícím pomoci k setkání s Kristem, který o sobě říká: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14, 6)
Náboženská obec - členové, rada starších
V současné době čítá náboženská obec cca 680 členů (stav k 31. 12. 2017). Průměrná účast na bohoslužbách je 12 osob.
Bohoslužby se konají v letním období v kostele, v zimním období v modlitebně, která je vytápěná a je součástí areálu kostela.
V obci působí farářka ThDr. Helena Smolová (od r. 2004). V čele obce stojí sedmičlenná rada starších, která je správním a výkonným orgánem náboženské obce a pečuje spolu s farářkou o křesťanský život věřících.
Radu starších NO CČSH Louny tvoří: Mgr. Ivana Derflerová (předsedkyně), ing. Blanka Vorlíčková (místopředsedkyně a finanční zpravodaj), Mgr. Vladimír Hons, Šárka Everettová a farářka.
Náboženská obec CČSH v Lounech pořádá.

  • přednášky a besedy se zajímavými hosty 
  • dětské besídky se zpíváním o Velikonocích a Vánocích
  • koncerty duchovní hudby
  • výstavy prací žáků ZUŠ Louny
  • sběr šatstva a obuvi pro Diakonii Broumov (celoročně)
  • humanitární sbírky
  • zkoušky a vystoupení chrámového pěveckého sboru každý pátek od 18:00 hodin, který pracuje pod vedením varhanice sboru a místopředsedkyně rady starších Mgr. Ivany Derflerové.


Od ledna 2012 - každý pátek

  • konáme pastoraci v nemocnici sv. Anny v Lounech na oddělení sociálních lůžek