VARHANY

Varhany v kostele NO Louny

Varhany (op. 2678) známé české firmy Rieger byly pořízeny pro sbor Dr. K. Farského v Lounech v r. 1935. Jedná se o dvoumanuálový multiplexní nástroj s unit vzdušnicí a elektrickou trakturou. Pět základních řad (principál, kryt, flétna, violino, vox caelestis, jazyk) je rozvedeno do 39 rejstříků. Okolo roku 1960 byla základní řada doplněna krnovským podnikem Rieger - Kloss o reálnou mixturu.
Tzv. systém unit je specifický několikanásobným využitím píšťal, čímž nabízí větší množství rejstříků v různých polohách při současné úspoře místa a materiálu.
Multiplexní varhany se těšily značné oblibě v první polovině 20. století. Jejich výhodou jsou nižší pořizovací náklady, menší nároky na prostor a materiál vzhledem k nižšímu počtu píšťal a jednodušší konstrukce vzdušnice i traktury. Na druhé straně je vícenásobná funkce píšťal příčinou slabšího zvuku - při akordické hře s více rejstříky zní méně píšťal. Další všeobecnou nevýhodou varhan systému unit je, že rejstříky ze stejné řady ve všech manuálech i pedálu se liší jen názvy a polohou, jejich zvuková barva i intonace je stejná. Znějí tudíž stejně na všech klaviaturách a jednotlivé stroje (manuály) jsou si zvukově podobné.
Varhany v Lounech byly dedikovány prof. Eduardu Treglerovi, lounskému rodákovi a hudebnímu skladateli, a slavnostně uvedeny do života náboženské obce 20. 10. 1935.
Nástroj je dnes pravidelně využíván k liturgickým i koncertním účelů. Současný stav varhan je přijatelný, avšak nástroj by si zasloužil naladění a drobné opravy.

MgA. Jana Marcinková-Smolová

FOTOGALERIE