Výroční shromáždění

Náboženská obec Církve československé husitské 

v Lounech

Jakoubkova 1533, 440 01 Louny, IČ 64018792


"Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem,

lidu, jejž si zvolil za dědictví." (Žalm 33, 12)


Milé sestry, vážení bratři,

členové Náboženské obce církve československé husitské 

v Lounech!

Jménem Rady starších vás všechny srdečně zveme na výroční shromáždění náboženské obce v souladu s Ústavou CČSH z r. 2008, část III., hlava I, článek 20, bod 4, které se bude konat v neděli 22. 3. 2020 od 9. 00 v modlitebně sboru Dr. K. Farského v Lounech.

Jistě jste zaznamenali, že si církev v letošním roce připomíná 100. výročí svého vzniku. Naše náboženská obec oslavila toto jubileum především opravou krásného funkcionalistického chrámu, který má od loňského podzimu novou fasádu.

Stému výročí věnujeme také bohoslužbu v neděli 15. 3. 2020 a odpolední přednášku i koncert našeho chrámového pěveckého sboru.

Příležitostí k oslavám církevního jubilea bude jistě během roku více. 1. 6. se chceme zúčastnit slavnostního shromáždění v Národním domě na Smíchově, kde byla církev vyhlášena, a při příležitosti narozenin prvního patriarchy Karla Farského se bude také letos v červnu konat slavnostní bohoslužba v jeho rodišti, východočeském Škodějově. Zcela tradiční je samozřejmě rovněž bohoslužba na Krakovci u Rakovníka v předvečer svátku M. Jana Husa 5. 7. 2020, jíž se naše náboženská obec zúčastní.

Milé sestry, vážení bratři, chtěli bychom se spolu s vámi ohlédnout za uplynulým rokem 2019 a zhodnotit svoje duchovní aktivity, kulturní počiny i hospodářské výsledky, proto Vás zveme na výroční shromáždění, které je k tomu vhodnou příležitostí.

Velmi si vážíme jakéhokoliv finančního daru na podporu díla církve a děkujeme za něj. Pokud budete chtít svou církev i nadále podporovat, posílejte prosím peníze na účet 1020380359/0800. Na stejný účet můžete poukazovat platby za kolumbárium, pokud jste nájemci. Do zprávy pro příjemce nezapomínejte uvádět číslo své schránky.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv službu církve (křty, svatby, pohřby, útěchu nemocných či pastorační rozhovor nebo zpověď, obracejte se na sestru farářku Helenu Smolovou mailem (ccsh.louny@seznam.cz) nebo telefonicky (415658186, 606120673). Všechny potřebné kontakty a informace naleznete na stránkách www.ccshlouny.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás při bohoslužbách, které jsou vždy v neděli od 9. 00. Rádi Vás uvidíme také na našich kulturních akcích, inzerovaných v dostatečném předstihu na našich webových stránkách, prostřednictvím facebooku, na vývěsní desce před kostelem a v kulturním přehledu města.

S přáním požehnaného postního času a Velikonoc

ThDr. Helena Smolová, Th. D. Mgr. Bc. Ivana Derflerová

farářka náboženské obce předsedkyně Rady starších

V Lounech 21. 2. 2020

Turistická vizitka

 od února 2020 k dostání nově na lounském informačním centru !!! A samozřejmě také u nás v kostele !!!

Blahopřání

5. 2. 2020 oslavila naše sestra v Kristu, Jaroslava Polcarová, významné životní jubileum. 
Milá sestro Jaruško, ze srdce vám blahopřejeme a prosíme, abyste od Pána Boha dostávala každý den, co potřebujete pro svou duši i tělo! Upřímně vás máme rádi a modlíme se za vás. 
Náboženská obec Louny 

FOTOGALERIE

Bohoslužba 
ke 100. výročí církve v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě Pražském 11. 1.2020 

              - zde záznam celého televizního přenosu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13160477814-100-vyroci-zalozeni-cirkve-
ceskoslovenske-husitske/22056221452/
PF 2020

V roce 2020 Církev československá husitská oslaví 100. výročí svého založení.
Již při půlnoční bohoslužbě jsme si připomněli lounské duchovní Aloise Vosátku, Josefa Komedu a Rudolfa Paříka, kteří přes odpor lounského děkana Antonína Stejskala sloužili před 100 lety v chrámu sv. Mikuláše mši v češtině. Podobně jako oni se mnozí další římskokatoličtí duchovní po celém Československu přihlásili k reformnímu hnutí, které již delší dobu proudilo mezi katolickými duchovními i laiky. Po tomto projevu odporu brzy následovalo vyhlášení samostatné církve. 8. ledna 1920 byla samostatná církevní organizace odsouhlasena při zasedání Klubu reformního duchovenstva v Praze na Smíchově a 11. 1. byla samostatná církev představena v "Provolání národu československému" v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě Pražském.100. výročí založení si připomeneme 11. 1. 2020 od 14. 00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze při bohoslužbě, kterou bude přenášet také Česká televize. Náboženská obec Louny připraví v březnu 2020 výstavku, přednášku a koncert chrámového sboru, jimiž si přiblížíme události vzniku naší církve také v Lounech a na Lounsku. 

Koncert sboru Harmonie 

a Tria cum Amore

HARMONIE připomněla 17. listopad 1939 a 1989

Pěvecký sbor HARMONIE, Trio cum Amore a Náboženská obec církve československé husitské Louny v sobotu 16. listopadu společně uctili 80. a 30. výročí dnů, které se zapsaly do naší historie.

Sbor HARMONIE na úvod zazpíval českou a slovenskou hymnu a po vzpomínkách na listopadové události v letech 1939 i 1989, o které se s publikem podělili farářka Helena Smolová a lounský místostarosta Vladimír Antonín Hons, zazněl v prostorách kostela Církve československé-husitské  také velebný chorál Svatý Václave, jedna z nejstarších českých písní.

Další program koncertu byl pestrý; byly v něm vlastenecké písně, několik duchovních skladeb, ale i upravené lidové písně. Pro sbor vybral sbormistr Jiří Kurka ukázky z děl českých skladatelů - Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Jiřího Pavlici,Trio cum Amore (Kateřina Štolová, Martina Podaná a Miroslav Sochr) program obohatilo moravskými lidovými písněmi v úpravě Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Nadšeným potleskem ocenilo publikum zejména výkony sólistů.

Slovem provázel Karel Ploranský.

V závěru vzpomínkového koncertu zazněla legendární Modlitba pro Martu z repertoáru Marty Kubišové a hymna EU.

Jako přídavek nabídl sbor HARMONIE s Triem cum Amore vděčnému publiku folkovou píseň Náměšť Jaroslava Hutky. A tu si spolu s nimi s chutí zazpívala i většina přítomných.

Kateřina Štolová a Karel Ploranský

foto Jiřina Trylčová

Oznámení

16. 11. 2019 přijala ve sboru CČSH v Lounech svátost křtu Liliana Andrea Mariana H. 

K přijetí svátosti křtu blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání pro Lilianu a celou rodinu ! (RST) 

Smutná zpráva 

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 nás zasáhla smutná zpráva o odchodu našeho kostelníka Václava Derflera. Zemřel tragicky při dopravní nehodě. S Václavem se rozloučíme v pátek 15. listopadu 2019 v kostele Církve československé husitské v Lounech ve 13. 00. Myslíme na naši varhanici Ivanu a celou rodinu Derflerovu. (RST) 

Česká biblická společnost Dům Bible 

Vážení přátelé,
jako každý rok, i letos Česká biblická společnost spolu s křesťanskými
církvemi v České republice vyhlašuje sbírku na biblické překlady v chudých
zemích, na sociální programy a další projekty biblických společností po
celém světě.
Sbírka Dny Bible se letos uskuteční již po sedmadvacáté.
Více informací naleznete na https://www.dumbible.cz/web/cs/podpora/dny-bible-
2019
(https://app.semfm2.cz/public/open/nlink/?u=8a8254d2-61f3-11e5-a253-002590a1e85a&c=10c12598-6e54-11e5-b91e-002590a1e85a&l=a4eaaa41-fbf9-11e9-a47e-06b3ea2053b4&sid=e4512c106b144b3783d750ec53dd07b5)
Plakát ke stažení ZDE:


(https://app.semfm2.cz/public/open/nlink/?u=8a8254d2-61f3-11e5-a253-002590a1e85a&c=10c12598-6e54-11e5-b91e-002590a1e85a&l=a4fcb926-fbf9-11e9-a47e-06b3ea2053b4&sid=e4512c106b144b3783d750ec53dd07b5)

Česká biblická společnost
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel: 284 693 926

Modlitba za domov

koncert 28.října 2019 od 19:00 do 20:30 hodin

kostel Českobratrské církve evangelické u Klimenta

Klimentská ulice Praha 1

Modlitba za domov

28.října 2019

kostel Českobratrské církve evangelické u Klimenta

Klimentská Praha 1


Oznámení o přednášce

Předmět: oznámení
"NO Louny zve na přednášku bratra biskupa Juraje Dovaly, která se bude konat
v husitském kostele ve čtvrtek 7. 11. od 17. 00. V úterý 19. 11. bude od 16.
30 přednášet PhDr. Martin Jindra na téma "Duchovní cesta umělce Františka
Bílka a jeho rodiny". Vstupné na přednášky je dobrovolné a v kostele
zatopíme. " 

Vzpomínkové bohoslužby

Vzpomínkové bohoslužby na všechny věrné zesnulé se uskuteční v neděli 3. 11.
od 9. 00 v kostele CČSH v Lounech. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor.
Jména zesnulých, na něž chcete vzpomenout, oznamujte na farním úřadu.  

Novomanželé Kebrlovi

V sobotu 3. 8. 2019 si pod širým nebem v Lounech slíbili manželskou lásku, věrnost a oddanost v celém dalším společném životě PAVEL KEBRLE a ELIŠKA, roz. Pavelková. Novomanželům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání! Rada starších NO Louny. 

FOTOGALERIE

Oprava kostela 2019
Kostel Dr. K. Farského v Lounech byl postaven v letech 1931-1932 podle
projektu O. Poláka. Poslední generální rekonstrukce se uskutečnila v roce
1980. V současné době probíhá oprava fasády, na niž přispělo město Louny
částkou 500 000 Kč. Práce provádí firma "Zeros" z Litvínova, která vyhrála
výběrové řízení. Kostel bude po rekonstrukci předán do užívání náboženské
obce za účasti pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th. D.
Po dobu oprav se v kostele konají bohoslužby a veřejnost má přístup do
kolumbária. 

Prosíme návštěvníky kostela, aby vstupovali do kostela se zvýšenou opatrností.Rada starších NO CČSH Louny

Nabídka pamětních medailí k výstavě Osudy židovských rodin na Lounsku - Oblastní muzeum Louny

Dovolujeme si vás upozornit na zajímavou výstavu Osudy židovských rodin na Lounsku, která se koná až do 15. září v Oblastním muzeu Louny.Zakoupením této krásné ručně vyrobené pamětní medaile k naší výstavě podpoříte náš spolek. K dostání na pokladně muzea Louny za 100,- Kč.

Medaile zpracovaly výtvarnice z neziskové organizace Pražské volnočasové a umělecké centrum.Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem, prosíme o předání nabídky.
Předem děkujeme.
Ivo Kraus
Spolek na obnovu židovských památek

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Vážené sestry a vážení bratři,
v příloze posílám smuteční oznámení o úmrtí br. prof. Zdeňka Kučery.
Rozloučení s ním se bude konat v pátek 21. června v 11.00 hodin v Husově sboru v Praze 7 - Holešovicích.
Prosíme duchovní, kteří se budou účastnit v talárech, aby přišli alespoň 20 minut před začátkem obřadu.

S poděkováním a pozdravem

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice Ústřední rady CČSH

Výroční shromáždění

Rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Lounech svolává dle Ústavy CČSH z r. 2008 části III., hlavy I, čl. 20, bodu 4 výroční shromáždění náboženské obce na neděli 22. 4. 2018 od 9. 00 do modlitebny CČSH v Lounech.

Program

1. bohoslužba

2. prezence

3. volba sčitatelů, ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu

4. přednesení zpráv za rok 2017 - o činnosti Rady starších, duchovenské zprávy, zprávy 

o hospodaření vč. rozpočtu na rok 2018

5. schvalování zpráv a rozpočtu

6. volba členů Rady starších NO

7. různé

8. ukončení shromáždění

V Lounech 14. 4. 2018

O Velikonocích s dětmi

Zajímá vás, jak křesťané prožívají Velikonoce? Proč máme "Zelený" čtvrtek, "Velký" pátek nebo "Bílou" sobotu? Co znamená, že Kristus vstal z mrtvých?

Pak je naše pozvánka právě pro vás!

Přijďte v úterý 27. 3. 2018 ve 14. 00 do kostela Církve československé husitské v Lounech.

Těšíme se na Vás!

Anketa

Vážené sestry a vážení bratři,

dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o zapojení do ankety o nejlepší dřevostavbu roku, do které byla přihlášena také Lesní kaple ve Škodějově.

Stavba byla vytvořena pro Církev československou husitskou a je v našem zájmu, aby se v soutěži umístila, což záleží i na podpoře členů CČSH v hlasování.

Anketa probíhá takto:

Ve středu 21. února začalo hlasování odborné poroty a široké veřejnosti pro dřevěné stavby a interiéry. Níže jsou uvedeny důležité informace, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

1) Odborná porotahlasuje ve stejném termínu jako veřejnost (21. 2. - 2. 3.). Kdo bude Vaše dílo hodnotit? Podívejte se sem.

2) Široká veřejnost bude hlasovat pro soutěžní díla zde: www.DrevenaStavbaRoku.cz/hlasování.

Hlasováním se můžete také zapojit do soutěže o pobyt ve srubu. Podmínkou je, abyste dali alespoň JEDEN HLAS V KAŽDÉ KATEGORII! -

pozor, je několik kategorií a kaple je v kategorii "Dřevěné konstrukce", protože se nejedná o uzavřenou stavbu.

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2018/lesni-kaple-ve-skodejove

NOC kostelů 2018

Noc kostelů 2018 se letos koná v pátek 25. 5. 2018 . Podrobný program naleznete v textu níže. Těšíme se na Vaší bohatou účast.

Program:

16. 00 Zahájení - zvonění a úvodní slovo (farářka NO Helena Smolová)

16. 15 Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny (paní ředitelka J. Riedlová, p. uč. Soňa Racety)

17. 00 Prázdninové varhany (varhanní koncert žáků ZUŠ Louny)

18. 30 Soutěž pro děti

19. 00 Češi a Němci před rokem 1918 a po něm, přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph. D.

19. 45 Pěvecké vystoupení

20. 00 Vracíme TGM do Loun, přednáška Mgr. Vladimíra A. Honse

20. 45 Pěvecké vystoupení

Pozvánka na přednášku 

V pátek 6. 4. 2018 od 16. 30 hod. Vás zveme na přednášku Mgr. Martina Jindry, historika a archiváře ÚSTRu a ÚR CČSH. Bratr Jindra představí svou novou knihu s názvem "Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938 - 1945".

Autorské čtení 

V pátek 9. 3. 2018 od 17. 00 zveme na prezentaci a autorské čtení básnické sbírky "Vzývání Panny" bratra faráře ze Sokolova Mgr. Lukáše Bujny od 17. 00 hod. do kostela CČSH v Lounech. 

Oznámení

V lednu jsme se rozloučili se sestrou Ivonkou Patrovskou (+85), dlouholetou cvičitelkou Sokola. 13. 2. 2018 jsme doprovodili do Otcova domu sestru Jindřišku Hlaváčkovou (+87). V neděli 11. 2. a 18. 2. 2018 za ni byla sloužena vzpomínková bohoslužba.