Bohoslužba
s udělením jáhenského svěcení


Velikonoce


Představení knih "DENÍK FARÁŘKY" a "ZPOVĚĎ FARÁŘKY"


Slavnostní bohoslužba za všechny zesnulé


Slavnostní bohoslužba 22. 10. 2023
v Příbrami


Slavnostní bohoslužba 22.10.2023 v Příbrami - Bohoslužba se v tento den koná jako spoluslužba dvou náboženských obcí, kdy lounská náboženská obec navštíví náboženskou obec v Příbrami, která slaví 87. výročí otevření kostela - Sboru CČSH Mistra Jakoubka ze Stříbra. Pokud máte zájem s námi vyrazit, volejte na č. 724 242 888.


Kázání 26. neděle v mezidobí,
18. 9. 2022


Kázání 24. neděle v mezidobí,
11. 9. 2022


Kázání 23. neděle v mezidobí, 
4. 9. 2022


Youtube mladí CČSH 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkr-OgcOoqI

Kázání 22. neděle v mezidobí, 
28. 8. 2022


Kázání 21. neděle v mezidobí, 
21. 8. 2022


Kázání 20. neděle v mezidobí, 
14. 8. 2022


Kázání 19. neděle v mezidobí, 
7. 8. 2022


Kázání 18. neděle v mezidobí,
31. 7. 2022


Kázání 16. neděle v mezidobí, 17. 7. 2022


Kázání 13. neděle v mezidobí, 
26. 6. 2022


Kázání 12. neděle v mezidobí,
19. 6. 2022


Neděle svaté Trojice, 12. 6. 2022


Letnice, 5. 6. 2022


Slavnostní Bohoslužbu o SVATODUŠNÍ NEDĚLI

5. 6. 2022 v 16:00 do Betlémské kaple.

Rádi bychom při této příležitosti připomněli působení Mistra Jana Husa v Betlémské kapli v letech 1402 - 1412. Při bohoslužbě vzpomeneme též památku tří tovaryšů, protestujících proti prodávání odpustků, kteří byli tajně popraveni přesto, že M. Jan Hus byl ujištěn o jejich propuštění. Připomeneme též tragický rok 1622, kdy bylo v Betlémské kapli lidem zakázáno vysluhování pod obojí způsobou.

I přes to, že se tradičně každoročně setkáváme v této nádherné a našim srdcím milé kapli dne 6. 7., zvolili jsme ještě komornější setkání v době svatodušní, abychom se mohli společně radovat v našem Pánu na krásném místě, vzdávat díky Bohu, vysluhovat podobojí způsobou a společně oslavit také 50. narozeniny našeho milého bratra Davida Tonzara.

Poprvé též zazní naše liturgie zahraná na nové varhany, na které bude doprovázet milý bratr Petr Tvrdek.

Radost ze setkání v Kristu přijďte oslavit duchovní i laici. Děkujeme mnohokrát, že potvrdíte svou účast (na e-mail tman@ccshpraha.cz), přijdete - duchovní v talárech, laici ve společenském oděvu a přijmete pozvání po skončení Bohoslužby na číši vína.

Úřad Pražské diecéze

Kázání 7. neděle velikonoční,
29. 5. 2022 


Noc kostelů v Lounech - 10. 6. 2022


Pojeďte s námi na hrad Krakovec uctít památku M.J. Husa 5/7/2022 

Vážení přátelé, bratři a sestry v Kristu,
pojeďte s námi uctít památku mučedníka Páně Mistra Jana Husa na Krakovec, kde se koná 5. července 2022 od 15 hodin slavnostní bohoslužba, kterou bude sloužit husitský biskup bratr David Tonzar. Všichni jsou srdečně zváni.
Bližší informace naleznete v letáčku.
Kapacita autobusíku je omezená, přednost mají dříve přihlášení. 

Pozvání na Pouť do Škodějova
11. června 2022 


Noc kostelů 10. 6. 2022,
kostel CČSH v Lounech

17:00 Zahájení Noci kostelů
17:05 - 18:00 Jan Mareš: Louny v době Jana Amose Komenského
18:00 - 18:45 Koncert chrámového pěveckého sboru (vedoucí: Ivana Derflerová)
19:00 - 19:30 Vladimír A. Hons: V Labyrintu světa (přednáška o J. A. Komenském)
19:30 - 20:00 Helena Smolová: Komenský v exilu, závěr života
20:00 - 21:45 Promítání filmu Jako letní sníh o životě a díle J. A. Komenského
22:30 Ekumenický program - průvod městem s modlitbami za mír

Kázání 6. neděle velikonoční,
22. 5. 2022 


Kázání 5. neděle velikonoční,
15. 5. 2022 


Kázání 4. neděle velikonoční, 8. 5. 2022 


Kázání 3. neděle velikonoční, 1. 5. 2022 


Kázání 2. neděle velikonoční,
24. 4. 2022


Kázání na Velký pátek, 15. 4. 2022 


Kázání na Zelený čtvrtek, 14. 4. 2022 


Velikonoční neděle, 17. 4. 2022 


Květná neděle, 10. 4. 2022 


Malování kraslic - 10. 4. 2022 od 10.00


Kázání 5. ne postní, 3. 4. 2022 


Kázání 4. ne postní, 27. 3. 2022 


Kázání 3.ne postní, 20. 3. 2022


Lukáš Bujna

Farář, básník a blogger Lukáš Bujna napsal svou novou sbírku během pandemie covidu. Latinským slovem "Nigredo" ("Čerň") se v achymii označuje výchozí bod v procesu proměny prvků. I Lukášovy básně podávají svědectví o cestě vnitřní proměny v náročné pandemické době.
Svou novou knihu představí v lounském husitském kostele v pátek 25. 3. 2022 od 17. 00. Vstup volný. 

Sestrám a bratřím v pražské diecézi

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

pozdravuji Vás v čase příprav na Velkou Noc, v čase pokračujících bojů na území Ukrajiny, kde jsme právě v březnu před 4 lety kousek od Charkova, v Sokolově, vzpomínali na hrdinské boje našich vojáků ve 2. světové válce v čele s aktivním členem Církve československé a Sokolem kpt. Jarošem. Po té jsme vzdali čest památce zesnulým vojákům z "husitských pluků" 1. světové války u Bachmače, kteří hrdinně bojovali s nepřítelem a udrželi železniční uzel k cestě na východ. Zdá se to neuvěřitelné, že v těchto místech opět po letech míru přichází smrt na bojištích, ve městech, na vesnicích.

Vzpomínám také na naši první bohoslužbu k 90. výročí ukončení Velké války (1. světové války) a smrti našeho člena MUC. Jana Opletala, kterou jsme konali v listopadu 2008. Vzpomínám na každý listopad od tohoto roku, kdy si pravidelně připomínáme hrdinské činy našich předků, kteří nás chránili před zlem agresorů v každé době. Prosme našeho Pána za ochranu životů všech lidí, kteří se brání zlu, a to nejen na Ukrajině, ale ve všech konfliktech, které jsme si ne vždy za uplynulá léta všichni uvědomovali, když se boje odehrávali ve vzdálenějších místech světa. Prosme ho za to, abychom dokázali účinně a správně pomáhat tam, kde je to potřebné, abychom dokázali předcházet konfliktům a přispívali k míru, lásce, klidu a pokoji.

Sestry a bratři, moji milí, chtěl bych Vám při této příležitosti poděkovat za rychlou reakci a pomoc, kterou jste nabídli a nabízíte například i prostřednictvím naší Husitské diakonie, ať už formou finanční či hmotné pomoci nebo možností ubytování! Je neuvěřitelné, kolik míst k ubytování se i v naší diecézi našlo! Díky Vám všem.

Bůh Vás posiluj a připravuj na prožití Velké Noci, přemožení smrti a znovuprožití Vzkříšení našeho Pána Ježíše!

V úctě a s velkým pozdravem, 2. neděli postní Váš

David Tonzar, biskup

Kázání 2. ne postní, 13. 3. 2022 


Kázání 1. ne postní, 6. 3. 2022 


Výroční shromáždění náboženské obce 27. 3. 2022 od 9. 00 


Malování na sklo

Malování na sklo v neděli 13. 3. 2022 po bohoslužbě!

Letáček

Vážené sestry a vážení bratři,dovolujeme si Vám nabídnout letáček, který připravila pastorační komise CČSH.Obsahuje vyjádření biskupů CČSH k situaci na Ukrajině a současně informaci pro ukrajinské občany, že naše sbory jsou pro ně otevřené a naši duchovní jsou jim k dispozici.Text je uveden ukrajinsky a česky.

Vyjádření biskupů Církve československé husitské k situaci na UkrajiněVyjádření biskupů Církve československé husitské k situaci na Ukrajině:

"Biskupové Církve československé husitské odsuzují narušení míru, klidu a pokoje na svrchovaném území.

Každá válka přináší nezměrné utrpení a zlo. Jako křesťané nechceme být ke zlu neteční. Vyzýváme k modlitbám za mír, klid a pokoj a vyjadřujeme podporu lidem v oblastech válečného konfliktu.

Husitská diakonie vyhlašuje sbírku pro všechny lidi trpící na území Ukrajiny."

V Praze 24. 2. 2022

Tomáš Butta, patriarcha CČSH

Juraj Dovala, biskup brněnský

Jan Hradil, biskup bratislavský

Tomáš Chytil, biskup olomoucký

Pavel Pechanec, biskup královéhradecký

Filip Štojdl, biskup plzeňský

David Tonzar, biskup pražský

Kázání 7. ne v mezidobí, 20. 2. 2022

Kázání 6. ne v mezidobí, 13. 2. 2022


Kázání 5. ne v mezidobí, 6. 2. 2022 


Kázání 4. ne po Zjevení Páně,
30. 1. 2022 


Kázání 3. ne po Zjevení Páně,
23. 1. 2022 


Ekumenická bohoslužba


Kázání 2. ne po Zjevení Páně,
16. 1. 2022 


Kázání 1.ne po Zjevení Páně
(Křtu Páně), 9. 1. 2022 

Čtení u vánočního stromu v Lounech 23. 12. 2021. Helena Smolová (CČSH) a bratr Vitvar z Apoštolské církve. 


Kázání 2. ne po slavnosti Narození Páně, 2. 1. 2022


PF 2022

Kázání 31. 12. 2021 


Půlnoční mše, 24. 12. 2021Kázání 4. neděle adventní,
19. 12. 2021Kázání 3. neděle adventní,
12. 12. 2021Kázání 2. neděle adventní, 
5. 12. 20211. Neděle adventní, 28. 11. 2021 


Změny v opatřeních 

Kázání 34. neděle v mezidobí, Krista Krále, 21. 11. 2021


Advent


Kázání 33. neděle v mezidobí
 14. 11. 2021 


Kázání 32. neděle v mezidobí
 7. 11. 2021


Putování s Oslem - letní tábor pro lidi s hendikepem


Kázání 31. neděle v mezidobí
31. 10. 2021


Kázání 30. neděle v mezidobí
24. 10. 2021


Kázání 29. neděle v mezidobí, 17. 10. 2021Bohoslužba za zesnulé


Přednáška v NO


                 Kázání 28. neděle v mezidobí, 10. 10. 2021


Výzva Ekumenické rady církví k nadcházejícím parlamentním volbám 


Křest v Lounech

V sobotu 2. 10. 2021 přijaly v lounském husitském kostele svátost křtu dvě děti: Lenka Martina a Marcus Karel. Sbor byl zaplněn jejich příbuznými a přáteli, kteří se sjeli k této velké rodinné slavnosti z různých koutů severozápadních Čech a z Prahy. Jeden z kmotrů se na tuto událost opravdu velmi pečlivě připravil, takže při obřadu nechyběly ani družičky, které doprovodily křtěnce k oltáři. Lenka a Marcus rozšířili řady členů náboženské obce a omladili sbor. Přejeme oběma nově pokřtěným Boží lásku, zdraví a štěstí do celého jejich života. HS

Kázání 27. neděle v mezidobí, 3. 10. 2021 


Kázání 26. neděle v mezidobí, 26. 9. 2021 


Kázání 25. ne v mezidobí, 19. 9. 2021 


Modlitba za domov 28. 10. 2021 

Milé sestry, milí bratři,
tradičně v den založení Československa 28. 10. již 15 let organizujeme s dalšími církvemi v Ekumenické radě círklví v ČR: Modlitbu za domov. Po prvních letech, kdy jsme se scházeli na hoře Říp, se přesunula Modlitba za domov do pražských kostelů a chrámů, letos do nového kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově (viz fotografie v příloze), kam jste srdečně zváni na odpolední program, který bude v přímém přenosu na ČT 2 ve sváteční den 28. 10. od 15.00 do 16.00 vysílatČeská televize. Letošním tématem je naděje a provázet nás jako motto budou Ježíšova slova ze závěru Matoušova evangelia:Já jsem s vámi! V Lucií Výbornou z ČRo a farářem ČCE Jaroslavem Pecharem moderovaných rozhovorech budou o naději v době pandemie hovořit lékařka a dobrovolnice, které pracovaly na covidových odděleních. O barrandovské komunitě, která stála u zrodu nového kostela a komunitního centra bude hovořit místní ŘKC farář se členem komunity. V závěrečném rozhovoru se potkají biskup Tomáš Holub a teolog a emeritní předseda ERC Pavel Černý.Celý Program bude nesen na modlitbách a biblických čteních, které zde budou zaznívat. Porgram bude doplněn i třema video předtáčkami. S originálními písněmi vystoupí herci Igor Orozovič a Vladimír Javorský. Společně si pak zazpíváme na úvod a na závěr celého pořadu.
Kromě výše uvedeného zde bude připraven v klubovnách a sále komunitního centra též program pro děti (během přenosu i po přenosu). Děti si budou moci vyrobit dřevěnou hračku, placku anebo si ulít trilobita. Nebude chybět ani divadlo s papírovými pimprlaty.
Od 15. 10. do 17. 10. bude jako doprovodná akce v Kulturním a rodinném centru Záhorského legoprojekt.
Do 1.10. je také vyhlášeno druhé kolo celostátní výtvarné soutěže Modlitby za domov. Děti mohou nejen malovat, ale třeba i natočit minutový klip.Více - viz v příloze.
Do náboženských obcí pošleme opět přímluvnou modlitbu,která nás spojí při nedělních bohoslužbách, anebo i /též při bohoslužebných/modlitebních setkáních přímo 28.10. pokud je v ten den budete konat.
Dodávám, že letos oslavila Československá obec legionářská 100 let, přičemž se někteří legionáři, kteří bojovali za vznik samotného Československa, stali členy i naší církve. Bylo by výborné, pokud byste nám dali zprávu, víte -li o členech Vašich n.o., kteří v legiích během 1. sv. války bojovali. Rovněž budeme rádi, pokud nám dáte vědět, zda ve Vašem sboru máte prsť z míst bojů (ať již ze Zborova (jako kupř. v n.o Tmaň), či italského Doss Alto, francouzského Terronu, či Vouziers ad. - na všech těchto místech jsme se modlili v posledních letech při společných cestách s Československou obcí legionářskou.)
Viz též i výpoveď naší duchovní Jany Šmardové z n. o. Tmaň, v letošních Cestách víry ČT, pokud jste neviděli: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/421235100051001-s-kalichem-v-srdci/
Blíže k tématu legionáři ČT24: https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/621353-legionari
a seriál ČT:https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/221411058220017-legionari-jsou-konecne-doma
Pokud byste si chtěli připomenout události podle vzpomínek varhaníka vršovického kostela a učitele Františka Nováka, tak jak jsou zpracovány v divadle Mana v n.o. CČSH Vršovice, je možno shlédnout divadelní představení pod názvem: Země česká, domov můj? v den svátku knížete Václava: 28.9. od 19.30:https://www.vrsovickedivadlo.cz/repertoar/zeme-ceska-domov-muj/?date=2021-09-28+19%3A30


V sobotu 18. 9. 2021 bude v rámci Dnů evropského kulturního dědictví otevřen kostel Dr. K. Farského v Lounech od 13. 00 do 16. 00.

Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky. Kázání 24. Neděle v mezidobí,
12. 9. 2021Kázání 23. Neděle v mezidobí 

5. 9. 2021 


Kázání 22. Neděle v mezidobí

 29.8. 2021 


Kázání 21. Neděle v mezidobí
22. 8. 2021Kázání 19. Neděle v mezidobí
8. 8. 2021


Kázání 18. Neděle v mezidobí

1. 8. 2021

Kázání 17. Neděle v mezidobí 

25. 7. 2021 V sobotu 10. 7. 2021 jsme ve sboru Dr. K. Farského v Lounech přivítali do rodiny církve nejmladší členku. Při křtu přijala jména Libuše, Zdeňka, Viola. Je to již třetí dítě z téže rodiny, které se jeho rodiče rozhodli nechat pokřtít. Libušce, která měla toho dne také svátek, přejeme do života všechno dobré od Hospodina a vyprošujeme pokoj a požehnání celé rodině. HS

Kázání 15. Neděle v mezidobí
12. 7. 2021 606. výročí mučednické smrti M. Jana Husa si věřící náboženské obce v Lounech připomněli při bohoslužbě v neděli 4. 7. 2021, kterou doprovodil svým vystoupením chrámový pěvecký sbor. Poté jsme uctili Husovu památku položením květin u pomníku na lounském náměstí. Novým prvkem při tradičních obřadech ke cti M. Jana Husa byla instalace Husova listu Lounským ve sboru Dr. K. Farského v Lounech. Tento list na robustním podstavci zdobí nyní sbor v jednom z husitských měst. (HS) 

Sbírka Husitské diakonie na pomoc obětem bouře na jižní Moravě 

Vážené sestry a vážení bratři, prosíme, abyste se tuto neděli ve Vašich náboženských obcích připojili ke sbírce na pomoc obětem bouře, která dnes v noci postihla jižní Moravu. V příloze posílám vyhlášení finanční sbírky Husitské diakonie. Sbírat lze v rámci bohoslužeb a peníze mohou posílat také jednotlivci. Všechny peníze (i ty vybrané v náboženských obcích) by se pak měly sejít na transparentním sbírkovém účtu diakonie:

2501867242/2010, variabilní číslo 200

Pomoc se bude poté uskutečňovat přes náboženskou obec v Hodoníně, kde bylo epicentrum včerejší bouře a právě vesnice na Hodonínsku jsou nejvíce postižené touto katastrofou. Všechny peníze budou tedy do poslední koruny pomáhat přesně tam, kde mají... 

Kázání 11. Ne v mezidobí, 20. 6. 2021

Kázání 11. Ne v mezidobí, 13. 6. 2021


Setkání mladých CČSH a jejich přátel v Hradci Králové

Noc kostelů v Lounech

foto: Ladislav Bába, Louny

Letošní ročník Noci kostelů proběhl opět v postcovidové atmosféře s hygienickými opatřeními.

Situaci jsme museli přizpůsobit program a odpovídal jí i počet návštěvnických přístupů, který

zdaleka nedosáhl k číslům z předešlých letech. Smyslem Noci kostelů ale není "trhat rekordy", a

proto můžeme říct, že jsme byli rádi za všechny, kteří přišli a užili si večer.

Během programu se vystřídali tři přednášející. PhDr. Jan Mareš, Ph. D., ředitel lounského archivu,

seznámil přítomné s historií špitálnictví na Lounsku. Regionálně významným osobnostem z řad

duchovních a laiků CČSH se ve svém příspěvku věnoval Mgr. Vladimír A. Hons, historik a

pedagog, člen Rady starších náboženské obce. Ke své prezentaci použil nově vydaný Slovník

osobností CČSH. Sestra farářka Helena Smolová si připravila přednášku o počátcích mnišství a

benediktinské spiritualitě.

Na blok mluveného slova navázal koncert chrámového pěveckého sboru pod vedením sestry Ivany

Derflerové, předsedkyně Rady starších. Noc kostelů uzavíral ekumenický průvod městem se

svíčkami a modlitebními zastaveními, který směřoval od sloupu P. Marie na náměstí k morovému

hřbitovu 14 svatých pomocníků na Žateckém předměstí. Modlili jsme se za všechny, které zasáhla

pandemie Covidu.

Jsme rádi, že jsme také letos nabídli příchozím nevšední zážitek pobytu v kostele v neobvyklé denní

době, a věříme, že si každý v programu našel to, co ho potěšilo. Náboženská obec Louny děkuje

Městu Louny za finanční podporu akce.

HS

Neděle svaté Trojice 30. 5. 2021 


Kázání na Letnice, 23. 5. 2021 


Výroční shromáždění NO


Kázání 7. ne velikonoční, 16. 5. 2021 

Kázání 6. neděle velikonoční, 9. 5. 2021Vítáme tě, bratře Patriku, a přijímáme tě do našeho sboru.

V neděli 9. 5. 2021 jsme do společenství Církve československé husitské v Lounech přijali mladého bratra Patrika Domince. Spolu s obcí se pak účastnil slavení a přijímání svátosti Večeře Páně. Modlíme se za tohoto našeho bratra, aby věrně následoval Pána a aby v jeho rodině zůstávala Boží láska. (HS) 

Shromáždění lounského vikariátu 

V pátek 7. 5. 2021 se v lounském husitském kostele konalo shromáždění lounského vikariátu, při němž proběhlo vyhledávací řízení na pozici biskupa Pražské diecéze Církve československé husitské. Volba pražského biskupa proběhne 5. 6. 2021 v Husově sboru na Vinohradech. Lounského shromáždění se účastnil úřadující biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., který vedl spolu s vikářem Vladislavem V. Hánou úvodní pobožnost. Při shromáždění bylo přítomno osm delegátů s hlasovacím právem - duchovní i laici - a také několik hostů z lounské náboženské obce a z úřadu Pražské diecéze. (H. S.)

Větrná smršť

Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech děkuje Technickým službám města Loun za profesionální zásah na střeše husitského kostela, kde došlo 4. 5. 2021 k uvolnění plechu vlivem silného větru. Pracovníci Technických služeb závadu okamžitě odstranili, takže nevznikla žádná škoda na majetku ani nebylo ohroženo zdraví lidí.

Rada starších NO CČSH Louny 

Rozkvetlé město

5. neděle velikonoční, 2. 5. 2021

V pátek 7. 5. 2021 se v lounském kostele uskuteční vikariátní volební shromáždění. Přítomní delegáti budou hlasovat o budoucím biskupovi Pražské diecéze CČSH. Shromáždění se koná od 15.00 a je určené pouze pro delegáty.

Farní zahrádka v dubnu

4. neděle velikonoční, 25. 4. 2021


3. neděle velikonoční, 18. 4. 2021
2. neděle velikonoční, 11. 4. 2021


Velký pátek, 2. 4. 2021 


Zelený čtvrtek, 1. 4. 2021 


Květná neděle, 28. 3. 2021 


5. Neděle postní, 21. 3. 2021 


5. výročí svatby manželů Pavlíny a Josefa Hromádkových 

V neděli 21. 3. 2021 jsme si při bohoslužbě v Lounech připomněli 5. výročí svatby manželů Pavlíny a Josefa Hromádkových. S vděčností jsme poděkovali Bohu za jejich společný život, vzájemnou lásku a připravenost "být jeden pro druhého". Modlili jsme se, aby dobrý Bůh tyto manžele dále vedl po cestě života.  


V pondělí 22. 3. 2021 uplyne rok od úmrtí první oběti Covidu 19 v České republice.

Památku zesnulých v důsledku této zákeřné nemoci uctíme ve 12. 00, kdy se rozezní kostelní zvony.
K pietní akci se připojí také náboženská obec Louny.

4. Neděle postní, 14. 3. 2021


Noc kostelů 2021

V pátek 28. 5. 2021 se uskuteční další ročník Noci kostelů, kterého se opět náboženská obec Louny zúčastní! Sledujte aktuální program na www.nockostelu.cz

3. Neděle postní, 7. 3. 2021


2. Neděle postní, 28. 2. 2021 


Postní doba

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš." (Genesis 3, 19)
"Čiňte pokání a věřte evangeliu." (Marek 1, 15)

Ve středu 17. 2. 2021 začalo čtyřicetidenní období přípravy na Velikonoce. Věřící z náboženské obce v Lounech přijali znamení popela o první neděli postní 21. 2. 2020. Postní doba je časem obnovy našeho života účastí na velikonočním tajemství Ježíšovy oběti a vzkříšení, na němž se podílíme skrze svátostný život církve. Postní doba slouží k vyučování a přípravě před přijetím svátosti křtu. Tento Bohem darovaný čas začínáme uznáním, že všichni musíme činit pokání a spoléhat na milosrdenství a odpuštění vyhlášené v evangeliu Pána Ježíše Krista. Církev proto vybízí věřící k modlitbě, kajícnosti i zdrženlivosti, k dobročinnosti a k pozornému naslouchání Božímu slovu a zbožnému přijímání svátosti večeře Páně. Kéž nás Duch svatý provede čtyřiceti dny postu až k velikonočním svátkům! 

1. Neděle postní, 21. 2. 2021


6. Neděle v mezidobí, 14. 2. 2021


Kostel v Lounech 12. 2. 2021

5. Neděle v mezidobí, 7. 2. 2021


VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZUŠ LOUNY

V době bohoslužeb nebo po domluvě jindy si můžete od neděle 7. 2. 2021 individuálně prohlédnout výstavu fotografií žáků ZUŠ Louny ze třídy p. uč. Liptákové a názvem "Pohyb a světlo".  

Kázání ke svátku Uvedení Páně do chrámu, 2. 2. 2021 


3. Neděle v mezidobí, 24. 1. 2021 

2. Neděle po Zjevení Páně, 17. 1. 2021 


Kázání 3. 1. 2021 - Zjevení Páně pohanům

Pobožnost - 31. 12. 2020

Kázání 4. neděle adventní, 20. 12. 2020

Kázání 3. neděle adventní, 13. 12. 2020 

2. adventní neděle

1. adventní neděle 

NO CČSH Louny se řídí platnými hygienickými předpisy vlády ČR ("PES"). Při bohoslužbách je nutné dodržovat odstupy, používat roušky a dezinfekci. 30% kapacity k sezení představuje cca 80 osob.

Náboženská obec Louny se 25. 11. 2020 na "Červenou středu" připojila k výzvě podpořit pronásledované křesťany ve světě symbolickým zapálením svíčky a modlitbou za ně o předchozí neděli. 

34. neděle v mezidobíPozvánka na ochutnávku z HT konference 2020


Vážení účastníci a účastnice HT konferencí, milé sestry a bratři, přátelé,

tento rok je pro nás všechny jistě slavnostní, protože si můžeme připomínat 100. výročí CČS(H), a zároveň obtížný, protože nás zasáhla pandemie COVID_19 a moc to nevypadá, že bychom se v nejbližší době vrátili zase k volnému životu. Dlouho jsme jako přípravný tým přemýšleli jak a jestli 6. ročník konference k Husitské teologii uskutečnit. Vždy se snažíme, aby vedle části vzdělávací měla konference i rozměr osobních setkání, vzájemného obohacování a sdílení. Současná situace nám bohužel nedovoluje uskutečnit osobní setkání, a proto jsme se rozhodli konferenci přesunout na nejbližší možný termín (počítáme zatím s jarem 2021).

Abychom ovšem neztratili kontinuitu a snad Vás i trochu povzbudili v tomto neobvyklém čase, připravili jsme pro Vás online "ochutnávku z programu"!

Již ve čtvrtek 19.11.2020 od 14:00 - 17:00 si budete moci poslechnout 3 příspěvky, které později společně s dalšími nabídneme v prezenční formě HT konference.

A co pro to musíte udělat? Stačí se do 18.11.2020 zaregistrovat na stránkách konference. My Vám na základě této registrace v den konání "ochutnávky" zašleme email s odkazem, na který pak už jen kliknete a tím vstoupíte do virtuální konferenční místnosti (nebude třeba nic instalovat, stahovat, všechno na jedno kliknutí :) ).

Program najdete na stránkých htkonference.cz a sledovat nás také můžete na Facebooku

Máte-li nějaké otázky, napište nám :) Doufáme, že Vám tato "ochutnávka" v těchto podzimních dnech přijde vhod a že přijde čas, kdy se opět uvidíme i osobně.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Za organizační tým HT konference,
Veronika Matějková

Sousedská pomoc

www.sousedskapomoc.cz | tel. 800 885 599


Na výše uvedených kontaktech mohou lidé hledat i nabízet pomoc v čase nouze. Jedná se o dobrovolnickou službu nemocným, starším, potřebným při zajišťování denních potřeb, nakupování apod. 

33. neděle v mezidobí 


32. ne v mezidobí 

Milé sestry a milí bratři, posílám dnešní kázání a přeju hezkou neděli! V modlitbách je i vzpomínka na Václava Derflera a připomínka bitvy na Bílé hoře, od níž dnes uplynulo 400 let. 

8. listopadu uplyne 400 let od bitvy na Bílé hoře SVÍCE ZA UZDRAVENÍ

#candleforhealing 

V důsledku pandemie koronaviru prochází lidstvo temnou zkušeností smutku a úzkosti, strachu a nejistoty, samoty a beznaděje. Navíc se nás bolestně dotýká brutální násilí v Bělorusku a Náhorním Karabachu i nová vlna teroru ve Francii, Rakousku, Afganistánu a Etiopii. Uprostřed těchto okolností si přejeme zakusit "solidaritu otřesených" (Patočka), darovat si navzájem prožitek blízkosti a sounáležitosti celé lidské rodiny. Je lepší zapálit svíčku, než proklínat tmu. 

Pojďme společně v neděli 8. listopadu 2020 ve 20 hodin rozsvítit v oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety. V tento den si připomínáme 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která proběhla 8. listopadu 1620 a stala se na celá staletí symbolem temnoty, útlaku, netolerance a rozdělení. 

K této iniciativě nás inspiruje společné prohlášení papeže Františka a velkého imáma Al-Azhar Ahmada Al-Tayyeba "O lidském bratrství pro světový mír a společném soužití" z Abú Dhabí, které v těchto týdnech František rozpracoval v encyklice Fratelli tutti.

Opatství Venio - Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha 2. 11. 2020 - Památka věrných zesnulých

"Pojďme jim na pomoc a nezapomínejme na ně. Proč bychom mohli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby." (Sv. Jan Zlatoústý) 

30. neděle v mezidobí

Modlitba za domov

Modlitba za domov zazní při bohoslužbách v neděli 25. 10. 2020. Přenos pořadu, věnovanému Modlitbě za domov, bude možné sledovat prostřednictvím ČT 28. 10. 2020 od 15. 00 do 16. 00.

29. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí

Sněm CČSH odložen z důvodu koronavirové pandemie. Církev dále povede Dr. Butta ve funkci správce. 

25. neděle v mezidobí

Oslavy 500. výročí položení základního kamene lounského chrámu sv. Mikuláše

V neděli 13. 9. 2020 vyvrcholily oslavy 500. výročí položení základního kamene lounského chrámu sv. Mikuláše ekumenickou pobožností pod širým nebem na náměstí, které se zúčastnili věřící tří místních křesťanských církví. Bohoslužbu slova vedli P. Werner Horák, lounský emeritní děkan, s P. Vítem Machkem. Promluvu si připravila také farářka CČSH Helena Smolová. Přímluvy přednesli farář CČE Tomáš Pavelka a farářka Smolová. Na závěr bohoslužby požehnal shromážděným lounský děkan. (HS) 

24. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí

17. neděle v mezidobí


VÝTVARNÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PRO DĚTI A MLÁDEŽ Svátek M. Jana Husa, kázání 13. ne v mezidobí - 28. 6. 2018

Neděle svaté Trojice, 7. 6. 2020


Pozvánka na Pouť do Škodějova v sobotu 13. června od 15.00 hodin Zelený čtvrtek, 9. 4. 2020 

Ex 12, 1-4. 11-14
1K 11, 23-26
Jan 13, 1-15 

Tužby:

1/ Prosme za všechny křesťany, kteří v těchto velikonočních dnech prožívají bohoslužby doma u televizorů, rozhlasových přijímačů nebo sledují on-line přenosy. Kéž jsou obdarováni zvěstí těchto svátků, posíleni ve své víře, naději a lásce, navzdory okolnostem, jimiž procházíme ! K Tobě, Bože, voláme!

2/ Prosme za naši vzájemnou solidaritu s potřebnými. Modleme se za ty, kdo ztratili své blízké, za nemocné a trpící i za pomáhající, kteří pracují s nasazením všech sil, aby zachraňovali životy a mírnili bolest nebo přinášeli radost a povzbuzení v tomto čase koronavirové krize. K Tobě, Bože, voláme! 

3/ Modleme se za biskupy, kněze, jáhny a všechny služebníky církve, aby svou obětavou službou bratřím a sestrám zpřítomňovali Kristův příklad lásky. K Tobě, Bože, voláme! 

Milé sestry a milí bratři! 

Bohoslužbou Zeleného čtvrtku si připomínáme Ježíšovu Poslední večeři s učedníky, která bezprostředně předcházela jeho vydání na smrt. V této události se vlastně jeho budoucí oběť předjímá. Ježíšovo utrpení na Olivové hoře, zrazení nepřátelům a zatčení je vlastním začátkem jeho utrpení. Svým obsahem a též podle židovského počítání dne už patří tato večerní bohoslužba k Velkému pátku. 
Český název "Zelený čtvrtek" lidová etymologie spojila se zelenou barvou. Pravděpodobnější ale je výklad, podle něhož se k nám toto označení dostalo z němčiny, překladem sloves vyjadřujících pláč. V tento den církev znovu přijímala kajícníky ("plačící"), kteří v době postu konali pokání, aby se mohli spolu s ostatními účastnit velikonočních obřadů. 
V 9. století byl zaveden zvyk, podle něhož právě na Zelený čtvrtek naposledy zazní při "Gloria" zvony a poté se odmlčí až do slavnostní Vigilie Zmrtvýchvstání, kdy se znovu rozezní. Mlčení zvonů je výrazem pokory a pomáhá nám soustředěně přijímat zvěst o Kristově ponížení. Zvuk zvonů v tomto čase ztišení nahrazují dřevěné nástroje, řehtačky a klapačky, které svým zvukem lépe připomínají pokorné sebezřeknutí Páně. Někde utichnou i varhany, které se od středověku prosazovaly jako bohoslužebný nástroj. 
Od 4. století je při liturgii tohoto dne doložen zvyk umývání nohou, který je inspirován evangelním čtením, Kristovým gestem služebné lásky. Také jiným způsobem, např. sbírkou ve prospěch chudých, je možné vyjádřit sounáležitost s potřebnými. O letošních Velikonocích nás vyzývá nová situace korovirové pandemie k hledání způsobů, jak dát najevo svůj soucit a solidaritu s potřebnými a trpícími. 
O křesťanských Velikonocích oslavujeme záchranu Božího lidu z temnoty hříchu a smrti obětí našeho Pána Ježíše Krista. Jejím předobrazem je vyvedení Božího lidu z egyptského otroctví a řada dalších záchranných činů, které vyvrcholily uzavřením smlouvy na Sinaji. 
Dnešní vstupní čtení z knihy Exodus (Ex 12, 1-4. 11-14) připomíná ustanovení jedné z nejdůležitějších izraelských slavností, hodu velikonočního beránka (pesach), která událost vyvedení z Egypta připomíná. Vzpomínka na ni se dochovala ve dvou verzích, podle knihy Exodus (Ex 12) a Deuteronomium (Dt 16). První z nich zachycuje způsob slavení, jak se časem ustálil v Jeruzalémě, druhá vychází z praxe severního Izraele.
Dnešní znění textu Ex 12 je z doby po babylónském zajetí. Měsíc 1. jarního úplňku, abíb či nísan, kdy má být hod beránka slaven, se označuje jako 1. měsíc v roce. V babylónském exilu převzali Izraelci kalendář, který začínal na jaře, zatímco dříve používali jiný, podle něhož se zahajoval rok podzimní rovnodenností. Při babylónské novoroční slavnosti se četl stvořitelský mýtus o bohu Mardukovi. Jestliže Izraelci začínali rok velikonoční slavností, dávali najevo, že jejich Bohem je Hospodin, nikoliv pohanský bůh. Každý rok se otvíral ve světle zvěsti, kterou připomínal hod beránka, zvěsti o vysvobození z otroctví. 
Sama slavnost je velmi stará, patrně předizraelská. Význam kořene [p-s-ch] není zcela jasný, obvykle se vykládá jako poskakování či pokulhávání při kultickém tanci (srov. 1 Kr 18, 26), o Hospodinu se pak přeneseně říká, že "přeskočí", tj. pomine domy Izraelců. Ve velikonoční slavnosti, jak ji zachycuje biblické poselství, se setkávají různé tradice, původně na sobě nezávislé. K nejstarším patřily obřady pastevců, kteří si jimi chtěli zajistit ochranu pro svá stáda, když se na jaře vydávali na nové pastviny. Původní slavnost byla krátká, trvala jednu noc. Smysl jednotlivých nařízení není vždy zcela jasný. Za příkazem nezlámat kosti beránka připraveného nikoliv vařením, ale pečením v celku, stojí zřejmě magická představa, že tím bude uchráněno před rozptýlením jak stádo, tak i rod. Společná hostina měla patrně zajistit nadpřirozené síly pro další cestu.
Starý kultický úkon byl pro Izrael naplněn novým obsahem. Stal se znamením Hospodinovy zachraňující a vysvobozující moci. Není už obětí spojenou s magickými úkony a představami, ale připomíná konkrétní Hospodinův čin, vyvedení z otroctví, ze země záhuby a smrti. Zvyky starých nomádů nyní odkazují na jedinečnou událost: vysvobození z Egypta. Na tuto zvěst navazuje evangelium, podle něhož se v Ježíši Kristu naplňuje a dokonává to, co lidu Staré smlouvy připomíná hod beránka. 
Při slavení pesachu zřejmě Pán Ježíš pronesl slova nad chlebem a kalichem, která tuto hostinu odlišují od běžných židovských slavností. Nejvíce důvodů k této domněnce dává zpráva evangelisty Lukáše (Lk 22, 14-20), protože nejlépe zachycuje průběh židovské hostiny s několika kalichy. Zaznamenávají ji také další dva evangelisté. (Mt 26, 26-29, Mk 14, 22-25) Pravděpodobně nejstarší dochovanou zprávu o ustanovení Večeře Páně přináší dnešní druhé čtení z listu apoštola Pavla Korintským. (1K 11, 23b-25) Pavel ho připomíná v situaci, která není zrovna pro život obce příznivá, jak naznačují předchozí řádky. (17-22) Jeho kritika míří k bohatým, kteří si popřávají z přinesených jídel a nápojů, zatímco chudší otroci a dělníci přicházející do shromáždění po práci obvykle dostávají jen zbytky. Večeře Páně tak přestává být hodem lásky a proměňuje se ve shromáždění, při němž se přísně projevují sociální rozdíly mezi bratry a sestrami. Podle Pavla mají normy pro církevní obec absolutní přednost.
Pavel připomíná Korintským nejstarší prvek tradice Večeře Páně, který "přijal" a jim ho "odevzdal" jako jejich učitel. Ukazuje přitom na samotného Pána jako původce tradice, aby Korintští mohli uvést svou "porušenou" praxi do souladu s Ježíšovým příkladem. Jde o liturgický text, který apoštol poznal a odevzdal svým obcím. "Tělem" a "krví" se myslí vždy celý člověk, je to sám Pán, kdo se dává v chlebu a vínu, jeho oběť života je přítomná ve Večeři Páně a účastníci slavnosti jsou spolustolovníky Pána, který se jim sám dává. (1K 10, 4b.16) Pavel, podobně jako Lukáš, vykládá, že jde o "novou smlouvu", a tak navazuje na Jeremjáše 31, 31-34. Ježíšova oběť života se stává základem nového, nezničitelného společenství s Bohem. Kdo slaví Večeři Páně a nemyslí přitom na druhé, přijímá "Tělo" a "Krev Páně" nehodně. Prohřešuje se proti samotnému Pánu, protože jsou to přece jeho bratři a sestry, pro něž on sám zemřel. (srov. 1K 8, 11)
Také pro Janovu zprávu (J 13, 1-15) nahrazující svědectví o Poslední Večeři u všech ostatních evangelistů je typický důraz na společenství lásky mezi učedníky. Ježíš nepronáší řeč, ale jedná. Jeho čin je výmluvnější než množství slov: umývá učedníkům nohy. Přijímá službu otroků nebo také paní domu, která tak prokazovala hostům svou pohostinnost. Touto službou Ježíš ještě jednou shrnuje celý svůj život a dává příklad lásky svým přátelům. "Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." (Mk 10, 45, srov. L 22, 27, Fp 2, 5-8) Kdo na sobě nechce připustit symbolické jednání, nemůže mít podíl na Ježíšově díle spásy. To Petr ještě (před Velikonocemi a sesláním Ducha) nemůže chápat, jeho myšlení se pohybuje na čistě pozemské úrovni. Dodatečně si proto chce nechat umýt i ruce a hlavu. Ježíšova odpověď: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý", (10) má snad říci, že spásu, kterou nabízí Ježíš, je možné mít zcela nebo vůbec. Věřícímu člověku je darována zcela, proto nepotřebuje žádné další doplnění. 
Svým činem dal Ježíš učedníkům příklad, který zavazuje k napodobování. I jejich život se má vyznačovat službou, kterou prokazují jeden druhému. Tam, kde u ostatních evangelistů tvoří zpráva o Poslední Večeři střed vyprávění, mluví Jan o umývání nohou. Z Janova pohledu není eucharistická slavnost skutečnou Ježíšovou večeří, pokud při ní chybí bratrská láska. 


Pane Ježíši, když se necháváme nezaslouženě hostit u tvého stolu, abychom přijímali pokrm a nápoj věčného života, chléb poutníků na cestě do Božího království, prosíme tě, abychom byli připraveni také ke službě všemi dary, které nám svěřuješ, způsobem, jakým ty sám budeš chtít. Amen. 

Květná neděle, 5. 4. 2020 

Iz 50, 4-9
Fp 2, 5-11
Mt 21, 1-11


Tužby:

1/ Prosme za všechny nemocné koronavirem, aby statečně snášeli omezení, která jim jejich zdravotní stav přináší, a vytrvale bojovali s touto zákeřnou chorobou. Modleme se za zesnulé, ať neleznou milost u Pána, za příbuzné obětí, aby jim velikonoční zvěst o zmrtvýchvstalém Kristu byla útěchou a pomocí v jejích zármutku a trápení. Prosme za toleranci zdravých vůči těm, kdo se po karanténě vracejí zpátky do normálního života. 

Bože, do tvých rukou svěřujeme práci vědců, kteří hledají lék na Covid 19, službu lékařů, záchranářů, zdravotních sester, dobrovolníků a všech, kdo se snaží předcházet rozšíření nemoci nebo zmírňují její následky. K Tobě, Pane, voláme! 

2/ Prosíme Tě, Bože, abychom právě začínající Svatý týden prožili v hlubokém vnitřním soustředění, až Tě budeme doprovázet na Tvé cestě do Jeruzaléma, budeme svědky Tvé Poslední večeře s učedníky, zastavíme se pod křížem s Marií, doprovodíme Tě při Tvé poslední cestě ke skalnímu hrobu, abychom pak směli v nedělním ránu s Marií z Magdaly a dalšími učedníky zaslechnout radostnou zprávu o Tvém vítězství nad smrtí a hříchem. K Tobě, Pane, voláme! 

Milé sestry a milí bratři! 

V uplynulém týdnu jsme v médiích kromě zpráv o postupující pandémii koronaviru měli možnost slyšet také o tom, jak této nemoci někteří mocní tohoto světa dokážou využít ve svůj prospěch. Z Číny, kde se nákaza začala šířit už koncem loňského roku, se rázem stala země hrdá na to, jak si se zákeřnou chorobou dokázala příkladně poradit a nyní ještě slouží a pomáhá druhým, když rozváží do celého světa humanitární pomoc. Propagační videa ukazují vítězství vládnoucí strany v čele s prezidentem, vyléčení pacienti radostně mávají do kamer. Jiná videa ze soukromých zdrojů odhalují záběry, které se propagandě nehodí. Každý, kdo se veřejně projevil jako kritik prezidentské politiky, zmizel beze stop. Rodinní příslušníci jsou bezmocní, humanitární organizace volají na poplach. 
Také maďarský premiér Orbán využil mimořádné situace a soustředil do svých rukou větší míru politických pravomocí. Zdálo se, že i v naší zemi se jím možná nechal inspirovat ministr obrany, když navrhl posílení pravomocí premiéra Babiše. Ten sice jeho snahu shodil, ale objevují se spekulace o tom, že mu tuto myšlenku podsunul...Mocní a bohatí chtějí být ještě mocnější... 
Jako povzbuzení všem, kdo snášejí bezpráví a trpí pro dobrou věc, dnes zaznívá poselství Písma svatého o poslušnosti Božího služebníka, který snáší tupení a rány, ale zůstává věrný, protože ví, že při něm je Hospodin. ( Iz 50, 4-9) Hospodinův služebník, o jehož historické totožnosti existují mezi židovskými vykladači diskuze a jehož křesťanská tradice spojila s Ježíšem Kristem, se ujímá slova a přirovnává se k učedníkům, kteří naslouchají slovům svého učitele, aby je dále šířili. Vidí své poslání ve službě jako učitel moudrosti. Chce lid zemdlený dlouhým čekáním na vysvobození podpírat a potěšovat slovem, které uslyší od Hospodina. Hospodin mu proto probouzí uši každého rána. Podobá se modlitebníkům z žalmů, naslouchajícím zrána Hospodinovu hlasu. (Ž 5, 4, 119, 147n, 130, 6) Není majitelem slova, ale tím, komu je slovo svěřeno. Jeho úkol není snadný, často naráží na nepochopení a odpor, jemuž by se snad raději vzepřel nebo vyhnul, ale přece to neudělá! Nevzdoruje a neuhýbá ani před utrpením a ponižováním, ani před projevy zatracování. (srov. Jb 30, 10, Nu 12, 14) Jeho úděl se podobá údělu proroků. Vědomě ho přijímá na sebe a vydává se svým odpůrcům na pospas: "Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním." (6) Zaznívají tu stejné motivy, jaké se ozvou zřetelněji v 53. kapitole Izajášova proroctví a nejsilněji v utrpení Kristově.
Služebníkovým údělem je Boží cesta, Hospodin stojí při něm. Ačkoliv je lidsky ponižován, nemůže být před Bohem skutečně potupen. Nastavuje-li tvář, jako by byla z křemene (srov. Ez 3, 8n), je to proto, že ví, že Hospodin je mu blízko, je jeho pomocí a posilou. Utrpení služebníka je utrpením jeho Pána (srov. Iz 63, 9), proto je na něm, aby sjednal svému služebníku spravedlnost. 
Jistotu, že jeho cesta je pravá, dává najevo také ochotou projít soudním jednáním. Má na mysli Boží soud, na němž neobstojí nikdo z těch, kdo se staví proti služebníkovi. Obvinění ze svévole nebo vzpoury proti Hospodinu ukazuje na to, že to byli odpůrci z jeho vlastního lidu, kteří si Boží vůli vykládali po svém a jednání služebníka měli za projev bezbožnosti. Slova, jimiž je ohlášen jejich zánik, ukazují na marnost jejich úsilí. (srov. Jb 13, 28, Ž 39, 12, Mt 6, 19) Podstupovat utrpení pro Boží věc má naproti tomu nejvyšší hodnotu. (Mt 5, 11n)
Na Květnou neděli vstupujeme do Svatého týdne a připomínáme si Božího služebníka Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma. Triumfální průvod s ovacemi Římané vyhrazovali vítězným vojevůdcům, případně císaři. Vítěz, kterému byla tato pocta senátem udělena, vjížděl do Říma uprostřed slavnostního průvodu, který mu provolával slávu. Jel na koni nebo na voze taženém koňmi. Podobné slavnosti pořádali i jiní, neřímští vojevůdci a vládci. Ani Pontius Pilatus, který o svátcích přesídlil z Cesareje do Jeruzaléma, nepřijížděl v tichosti, ale se vší slávou, obklopen vojenskými jednotkami. Podobně Herodes Antipas, vládce Galileje a Pereje. Ježíšův příjezd na oslátku s královskými poctami kontrastuje s těmito okázalými slavnostmi světských vojevůdců a vladařů. 
Ježíšův vstup je "královský" v "nekrálovském" provedení. Ježíš přijíždí do Jeruzaléma obklopen zástupy, které si kolem sebe shromáždil a které ho následují. Událost se nedá přehlédnout a je na hranici "provokace", i když Ježíš neposkytne okupačním úřadům přímou záminku k zásahu. Cesta z Betfage na Olivové hoře do Jeruzaléma je cestou "královskou", spojenou s připomínkou krále Davida (2S 19 - 20), ale také proroka Zacharjáše, podle něhož má touto cestou od Olivové hory přijít nejen zaslíbený král, ale i samotný Hospodin a jeho království. (Za 14, 3n, 9, 9) Ježíš dává učedníkům instrukce, kde naleznou oslici a oslátko, na němž chce jet. (1b-2) Ježíš sice neřekne přesně, kde oslátko najdou, a přece způsob vyprávění vzbuzuje dojem, že se naplňuje vše podle předem daného záměru. Pokyny a podrobné přípravy jen podtrhují důležitost následné akce, když zabírají většinu vyprávění o vjezdu do Jeruzaléma. Ježíšova slova o oslici a oslátku: "Pán je potřebuje" podporují myšlenku na předem připravenou akci nebo vyjadřují prorockou autoritu.
Zacharjášův text o králi přicházejícícím k siónské dceři na oslici, na oslátku té, která byla podrobena jhu, mluví o příchodu Mesiáše. Vymyká se však obvyklým představám tím, že svědčí o králi (Mesiáši) poníženém a boje neschopném. Záchrana je v tom, že tento Mesiáš nebude bojovat, že nechce či nemůže bojovat. Zacharjášův text předpokládá znalost cest krále Davida a vybírá si z nich tu nejrozpačitější: Jeho návrat z cesty, na níž prchal před vzpourou vlastního syna, který přitom padl. Vrací se do situace, kdy není příliš co oslavovat. Vrací se k těm, kteří ho dříve zradili a nyní čekají, co udělá. David projeví státnickou moudrost a místo trestu si počíná pokorně. 
Na rozdíl od Markova vyprávění Matouš stručně konstatuje, že si učedníci s úkolem poradili. Nevysvětluje ani, jak mohl Ježíš sedět na oslici i oslátku zároveň? (6-7) Nevíme, zda zástup dostal instrukce, co má dělat, když Ježíše spatří, nebo spontánně reagoval na straozákonní připomínky či soudobé zvyky. Výsledkem byl triumfální průvod, který zároveň sděloval hlubší poselství. (8-9)
Ježíšův vstup do Jeruzaléma stojí v protikladu k světským slavnostem a ovacím, ale také naznačuje, že přijíždí očekávaný král, proklamující pokoru a pokoj. Tato událost jednoznačně vzbudila pozornost, i když nevyvolala zásah římské armády. V tomto duchu bude Ježíšova cesta pokračovat. 
"Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši," (Fp 2, 5) doporučuje apoštol Pavel svým bratrům a sestrám a líčí ponížení Božího služebníka Ježíše, jímž nám přinesl spásu. Pokora patří ke zvláštnostem biblické zbožnosti. Odlišuje ji od zbožnosti starých Řeků i od zbožnosti některých jiných náboženství. Není jen opakem pýchy, ale i nereptavým snášením vlastního údělu ve víře v Boha, v něhož pokorný skládá všechnu svou naději. Pravá pokora vede toho, jenž je silným, k obětavé službě slabým. Je opakem ctižádosti a ješitnosti, projevuje se tím, že pokládá druhé za přednější sebe, a tudíž za předmět své služby: "..v ničem se nedejte ovládat ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe." (Fp 2, 3)

Vstupujeme do Svatého týdne, a proto toužíme učit se od Ježíše mít na mysli to, co slouží druhým, nikoliv jen nám samým. Amen 

Vážení návštěvníci kolumbária v Lounech, v době od 5. 4. 2020 do 13. 4. 2020 bude kolumbárium otevřeno od 9. 00 do 18. 00. Rada starších NO CČSH Louny


Velikonoce 2020


Velikonoční vigilie "Světlo přišlo do světa" (J 3,19)

Jak se spojit při slavení velikonoční vigilie, když nemůžeme být spolu? Navrhujeme prosté velikonoční gesto "vnesení Kristova světla do světa". Rozžatá velikonoční svíce je o vigilii vnášena do "potemnělého sboru". Gesto, které navrhujeme, klade větší důraz na vnesení Kristova světla z našich sborů do "potemnělého světa".

Toto společné velikonoční gesto, které vyznačuje přítomnost vzkříšeného Pána mezi námi i naše křestní povolání být v Jeho světle světlem pro druhé, může být součástí kteréhokoli jiného způsobu, kterým se ve svých náboženských obcích rozhodnete velikonoční vigilii slavit. 

Liturgie Hodu Božího velikonočního pak bude přenášena Českou televizí (ČT 2) v neděli od 10.00 hodin ze Sboru knížete Václava v Praze 2 - Novém Městě (kostel sv. Václava na Zderaze).

Jan Hlavsa, Tomáš Novák, Pavel Kolář (iniciativa ve spolupráci s naukovým odborem CČSH), Praha 26. března 2020. 

Obřad spočívá ve dvou paralelních jednáních, která se protnou ve 21.00 (dřívější čas byl zvolen, aby se snadno účastnily i děti): 

Duchovní ve sboru:

1.1. ve sboru dle formuláře Bohoslužebné knihy pro vigilii Hodu Božího velikonočního zažehne velikonoční svíci /paškál/ spolu s Díkůvzdáním za světlo /Exsultet/; 


1.2. s rozžatou velikonoční svící vyjde ve 21.00 hodin před sbor, kde zpívá nebo pronáší křestní zpěv "Já jsem světlo světa" s antifonou "Probuď se kdo spíš". 

Sestry a bratři tam, kde žijí

1.1. ve 21.00 hodin v setmělé místnosti zapálí křestní svíci (nebo jinou, nejlépe bílou, pokud svíci obdrženou při křtu již nemají) a setrvají chvíli v tichu; 


1.2. s rozžatou svící přistoupí k otevřenému oknu (nebo vyjdou před dům); 


1.3. a s rozžatou svící prostým způsobem pronášejí slova textu křestního zpěvu "Probuď se kdo spíš" (vycházejícího z Písma Ef 5,14b; J 8,12) nebo jej zpívají, pokud jej znají. Možností je i přečtení verše J 8, 12 z Písma svatého. 


Texty pro vigilii 

Díkůvzdání za světlo (z velikonočního chvalozpěvu Exsultet) 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! Polnice, rozezvuč se k vítězství mocného Krále, zvěstuj spásu! Raduj se, země, zalitá oslnivou září věčného Krále! Hle, po celém světě rychle mizí temnoty! Raduj se, matko církvi, zkrášlená leskem nejjasnějšího světla! V mohutném zpěvu lidu ať se tento svatý dům Boží rozezní ozvěnou té radosti! Bože všemohoucí, svou milostí nás přiveď k chvále tvého velikého světla! 

Vpravdě je důstojné a správné z celého srdce a z celé své duše radostně tě chválit, neviditelný, všemohoucí a věčný Bože! Chválíme i tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, našeho Pána, pravého velikonočního Beránka, jenž za nás draze splatil dluh Adamova hříchu a vlastní krví vykoupil svůj lid. Toto je noc, kdy byly děti Izraele propuštěny z egyptského otroctví a Rudým mořem prošly suchou nohou. Toto je noc, kdy Kristus osvobozuje všechny věřící z temnoty hříchu a obnovuje nás k životu v milosti a svatosti. Toto je noc, kdy Kristus zlomil okovy smrti a vítězně vstal z hrobu. Bože, jak podivuhodná a nad každé pomyšlení je tvá slitovnost a milující dobrota! Vydal jsi Syna, abys vykoupil otroka! Šťastná to vina, vpravdě nezbytný hřích Adamův, jehož tak vysoká cena byla zaplacena tak velikým Spasitelem! Jak svatá je tato noc! Zlo se obrací na útěk, zahlazuje hříchy, hříšníkům navrací nevinnost a zarmouceným radost! Zahání pýchu i nenávist a dává nám pokoj i svornost! Jak požehnaná je tato noc! Země byla zasnoubena s nebem a člověk byl usmířen s Bohem! Nebeský Otče, přijmi tuto velikonoční svíci, kterou ti odevzdáváme ke tvé poctě. Ať stále svítí a zahání veškerou temnotu! Její světlo ať spatří ona Hvězda jitřní, která nikdy nezapadá a dává světlo všemu stvoření - Kristus, jenž žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(Bohoslužebná kniha Církve československé husitské, 1. díl - řada A, Praha 2013, s. 83) 


Evangelijní verš 

Ježíš řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (J 8,12) 

Křestní zpěv (Agenda: Obřadní příručka CČSH. 1. část, Praha 2006)
 


V. neděle postní ("Smrtná")

Texty: 

Ez 37, 12-14
Řím 8, 8-11
Jan 11, 1-44

Tužby:

1/ Dobrý Bože, v tomto čase koronavirové krize Tě prosíme za naše seniory v domovech důchodců. Zvláště dnes myslíme na sestru Honsovou, ses. Polcarovou, bratra Suchomela, ses. Kučínskou a ses. Houbovou. Kéž tyto naše sestry a bratr i všichni obyvatelé domovů pro seniory (nejen v Lounech) žijí v bezpečí a dostává se jim potřebné péče! Kéž zůstávají klidní na duchu a nenechají se znejistit zprávami, které k nim přicházejí z médií. Prosíme rovněž za zdravotnický a ošetřující personál těchto zařízení, ať jim Bůh žehná. K Tobě, Bože, voláme! 

2/ Prosíme Tě, Pane, za všechny, kteří zemřeli, protože nasazovali své životy pro záchranu zdraví a života druhých. Myslíme na 44 italských lékařů, na zdravotní sestru, která se nakazila koronavirem a spáchala sebevraždu, aby nikoho nenakazila, myslíme na kněze z Itálie, který daroval dýchací přístroj jinému člověku a sám pak zemřel. Děkujeme za jeho svědectví víry, naděje a lásky k bližnímu, na něž nezapomeneme!
Modlíme se za všechny, kteří trpí fyzicky i duševně, jsou odloučeni od svých rodin a přátel, protože onemocněli zákeřnou infekcí.
Myslíme na příbuzné obětí, kteří se často ani nestačí rozloučit se svými drahými. Prosíme za Boží lásku, pokoj a požehnání pro všechny, kdo pomoc potřebují, i pro ty, kdo ji nezištně nabízejí!
K Tobě, Bože, voláme! 

3/ Modlíme se za země, které jsou nejvíce zasažené pandémií koronaviru: za Itálii, Španělsko, USA, Velkou Británii, Švýcarsko. Dej jim, Bože, své požehnání!

4/ Modlíme se za solidaritu mezi národy, mezi obyvateli jedné země, jednoho města či obce.
K Pánu voláme!

Milé sestry a milí bratři!

Prožíváme 5. neděli postní, zvanou též "Smrtná". Toto označení souzní s poselstvím Janova evangelia o Ježíši, jenž je Pánem nad životem a smrtí. Přináší radostnou zvěst pro všechny, kdo jsou zasaženi smrtelným údělem. Také předcházející čtení (Ez 37, 12-14) hovoří o oživujícím Božím Duchu, otevírajícím hroby a přivádějícím do zaslíbené země. Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, jenž zůstává ve věřících, jak ujišťuje apoštol Pavel v Listu Římanům (Řím 8, 8-11), povzbuzuje k naději na vzkříšení z mrtvých. Liturgie této neděle tedy směřuje k velikonočnímu poselství spásy.
V kontextu právě probíhající koronavirové pandémie nasloucháme této zvěsti se zvláštní naléhavostí, neboť umírání a smrt jsou hlavními zpravodajskými tématy a nelze je přeslechnout. 
Už tři týdny trvá naše "domácí vězení", kdy jsme omezováni ve svém osobním i pracovním životě. Padá na nás únava, dostavuje se rozmrzelost: Kdy už tento stav skončí? Epidemiologové a ve dvojhlase s nimi také politici nám však nedávají naději na brzkou změnu! Jsme prý teprve na začátku, říkají. 
Kostely, kaple a modlitebny zůstávají prázdné, někteří tvrdí, že se církev přesunula do "katakomb". Kněží slouží bohoslužby v soukromí nebo je vysílají po internetu, papež v pátek požehnal "městu a světu" sám z vyprázdněného Svatopetrského náměstí, kde se jindy shromažďuje více než 100 000 lidí z různých částí světa. 
Snad v něčem připomíná tento obraz dnešního života církve situaci zajatců v Babylóně, jak ji přibližuje Kniha proroka Ezechiele. Neštěstí a útrapy podlomily sílu exulantů, takže přestávali doufat v lepší budoucnost! Ani slova proroka, který je utěšoval, jim nedovedla dodat odvahu a nedokázala posílit jejich důvěru. Proto Hospodin otevírá před prorokem velkolepou podívanou, obraz pláně plné lidských kostí, veliké pole mrtvých. Hospodin sám ho provádí, aby se prorok přesvědčil, že jsou kosti zcela bez života. Ležely pohozené, tzn., že nebyly ani řádně pohřbené a nebyly "připojené ke svému lidu" (Gn 25, 8), neměly žádnou naději na oživení. Proto překvapí odpověď proroka na Hospodinovu otázku, zda tyto kosti mohou ožít (3a): "Panovníku Hospodine, ty to víš." (3b) Prorok vyznává, že Hospodinu není nic nemožné. A Pán skutečně učiní zázrak. Svým slovem a Duchem křísí kosti k novému životu a vysvětluje Ezechielovi význam vidění. 
Kosti, roztroušené po pláni, jsou Izraelci rozptýlení v zajetí. Jsou podobni mrtvým, jejich duchovní život je udušen. Ztratili naději, a tak ani nepozvedají oči k tomu, v jehož rukou a moci je všechen život. 
Slovo proroka, jehož posílá Hospodin, je však má vyburcovat z tohoto smrtelného spánku: budou žít, i když podle lidského zdání není naděje! Bůh otevře hroby, jež pohltily výkvět země, a přivede zajatce zpět do jejich vlasti. Duchem Božím budou vnitřně přetvořeni. 
Není zde řeč o vzkříšení mrtvých, ale při čtení tohoto místa na něj jistě pomyslíme! Ve Starém zákoně se mluví o vzkříšení mrtvých v jednotlivých příbězích. Elijáš a Elíša vrátili život chlapci (1 Kr 17, 7n, 2 Kr 4, 18n). Dotykem s Elíšovým mrtvým tělem byl k životu vzkříšen muž, kterého ukládali do hrobu (2 Kr 13, 21). Jób si v očekávání smrti představuje, že ho Bůh vytrhne z podsvětí a probudí ho k novému životu (Jb 14, 13-15). Jeho slova: "Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem...." v 19, 25-27 obsahují náznak vzkříšení. Prorok Izajáš vyslovuje naději, že Izraelci vstanou z mrtvých, aby přijali svou odměnu. (Iz 26, 19) Podle Knihy Daniel budou na konci časů spravedliví vzkříšeni k životu a svévolníci k potupě. (Da 12, 2)
Tuto víru ve vzkříšení na konci časů měla také Marta, sestra zesnulého Lazara, z našeho evangelního čtení: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." (J 11, 24) Ježíš jí ale přichází nabídnout více, než jí zprostředkovala tradice víry jejích otců: "..Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" (25b-26) Snad právě kvůli tomuto rozhovoru Ježíše s Martou evangelista Jan přepracoval původně jednoduchý příběh o vzkříšení Lazara z Betánie, který vyprávěl o probuzení mrtvého člověka k životu podobným způsobem jako jiné příběhy v evangeliích a dalších novozákonních textech (srv. Mk 5, 22-24. 35-43, Lk 7, 11-17, Sk 9, 36- 42), jak se domnívají biblisté. Dialogem Ježíše s Martou chce evangelista nabídnout klíč k pochopení zázraku, k němuž následně dojde.
Už na počátku, když Ježíše zastihne zpráva o nemoci přítele Lazara: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen" (3b), bychom čekali, že se Ježíš vydá na cestu, aby milovaného přítele uzdravil. Místo toho Ježíš setrvá na břehu Jordánu (10, 40) ještě dva dny a teprve potom vyzve učedníky k odchodu do Judska. (6-7) Do domu smutku se tak dostaví až čtvrtý den po Lazarově skonu, kdy se zdá, že je vše ztraceno. Shromáždění židé pláčou s Martou a Marií a snaží se je utěšit v jejich zármutku nad bratrovým odchodem. (17-18) Pozoruhodné je, že Ježíš už před odchodem do Betánie říká svým učedníkům, že Lazarova smrt i meškání s odchodem jsou dobré pro ně, pro učedníky, aby uvěřili. (15) Jako by snad ani zázrak vzkříšení nestál za zmínku! V Janově evangeliu jde vždy o původ a smysl života vůbec, ne o život v biologickém smyslu. Na základě skryté znalosti Boží vůle nakonec Ježíš odchází do Jeruzaléma, navzdory námitkám učedníků. (8)
Protože je vzkříšení z mrtvých větším zázrakem než uzdravení nemocného, je lepší, že Ježíš neodešel z Betánie ihned, neboť takto se učedníci stanou svědky většího zázraku. Údaj o 4. dni od úmrtí Lazara ještě stupňuje jeho velikost. Vyjadřuje, že zde veškeré pouze lidské snažení dospělo až na hranici, kterou nemůže překročit. Podle židovského pojetí totiž hledá duše zemřelého tři dny tělo, pak začíná nezadržitelně rozklad. 
V tomto okamžiku bychom tedy čekali, že se Ježíš vydá k hrobu, aby Lazara vzřísil. Přesto však nejdříve dochází k rozhovoru Ježíše s Martou, který je důležitý pro pochopení zázraku. První slova Marty znějí sice jako výčitka: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel" (21), ale ve skutečnosti jde spíše o projev důvěry. Pánu Marta důvěřuje, že může uzdravit, ale může učinit i více, jak naznačují její další slova: "Ale i tak vím...." (22) Ježíšovo ujištění, že její bratr vstane (23) umí chápat jen jako ujištění o všeobecném vzkříšení "v poslední den". Tato víra spojuje židy a křesťany podnes. 
Ježíšovou odpovědí: "Já jsem vzkříšení a život" (25) rozhovor Ježíše a Marty vrcholí. Slova o Ježíši jako skutečném životě a o tom, že lidé mohou pravého života dosáhnout jen skrze něho, patří k centrálním výpovědím Janova evangelia. Pojmy "žít" a "zemřít" jsou v Ježíšových výzvách použity ve dvojím významu: ani pozemská smrt nemůže věřícího člověka zbavit života a život s vírou v Ježíše v tomto pomíjivém světě sice neruší nutnost zemřít, ale zprostředkovává věčný život. (25) Ježíš odvádí pozornost Marty od událostí na konci času a soustřeďuje se na přítomnost. Rozhodnutí o věčnosti nepadne v poslední den, ale nyní, v tomto čase, v úkonu víry, když se člověk setká s Ježíšem. 
Příběh, který se týká doby Ježíšova pozemského půsbení, neztrácí svou platnost ani dnes, v čase jeho oslavení, v čase církve. Křesťanská obec je místem, kde se lidé setkávají se Vzkříšeným, Pánem nad životem a smrtí. Ve víře se tedy stále znovu odehrává vzkříšení mrtvých. 
Každému, kdo naslouchá tomuto evangeliu je položena stejná otázka, jakou dal Ježíš Martě: "Věříš tomu?" (26b) Její odpověď byla jednoznačná: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět." (27) Marta vyznává podobně jako Petr u Cesareje Filipovy (Mt 16, 16). 
O vlastním zázraku sice evangelista vypráví dramaticky, ale zároveň prostě. (39-44) Ježíš ještě jednou upozorňuje na vnitřní souvislost mezi vírou a viděním "Boží slávy". Pro věřícího je všechno možné, ovšem jen pro něho. Jako všechny zázraky i tento je učiněn proto, aby lidé uvěřili, že Ježíše poslal Otec, že On a Otec jsou jedno. (Jan 20, 30n)

Pane Ježíši, tvoje slovo je slovem o Životě, je slovem Života. Ty sám se nám dáváš poznat jako Vzkříšení a Život a chceš, abychom v tobě měli život a neumdlévající naději. Víme, že naše pozemská existence je uhraničena fyzickou smrtí, ale zároveň také víme, že nám již teď nabízíš život věčný. Kéž nás toto tvé ujištění posiluje v čase nouze, kdy prožíváme strach o sebe a možná ještě více o své blízké. K téže naději nás vede také slovo apoštolovo: "Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá." (Řím 8, 11)  Amen.

4. neděle postní 22. 3. 2020

Texty:

1. čtení: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13
2. Ef 5, 8-14
    Jan 9, 1-41

Tužby:

1/ Prosíme Tě, Pane, za všechny, kdo v uplynulém týdnu zemřeli, protože se nakazili
koronavirem. Myslíme na jejich příbuzné a přátele, kteří se s nimi mnohdy ani nestačili
rozloučit a nemohli zesnulé důstojně pochovat.
Je nám líto všech, kdo jsou izolováni od svých rodin v nemocnicích a domovech pro
seniory, kdo jsou v domácí karanténě, jsou úzkostní a znejistění.
Zvláště myslíme na ty, kdo bojují s vážnou nemocí Covid - 19, jsou odkázáni na pomoc
druhých a jejichž životní funkce zajišťují dýchací přístroje.
Dobrý Bože, už dlouho jsme s takovou úzkostí nevolali k Tobě v modlitbě! Dej, abychom
přestáli zkoušku, která na nás dolehla!
K Tobě voláme! Smiluj se, Hospodine!

2/ Pane, myslíme na lékaře, sestry, zdravotnické pracovníky, dobrovolníky a všechny lididobré vůle, kteří se snaží bojovat se zákeřnou nemocí, mírní bolest, úzkost, slouží s láskouvšem potřebným. Buď jim, Bože, posilou a pomocí!
K Tobě voláme! Smiluj se, Hospodine!

Milé sestry a milí bratři!

Minulou neděli jsme se ještě mohli shromáždit v modlitebně, ale už o několik hodin později vydala vláda nařízení, podle něhož se shromažďovat až do odvolání nesmíme. S lítostí i respektem k vážné nemoci jsme toto nařízení museli přijmout. Celý týden jsme pak měli možnost sledovat ve zpravodajství z domova i ze zahraničí, jak se zvyšoval počet nemocných a zesnulých, naštěstí také počet vyléčených. Na sociálních sítích i v běžných rozhovorech zaznívalo velice často téma pandémie koronaviru jako trestu za hřích, jako by se rozlícený Bůh už nemohl dívat na roztaženost lidstva, a tak na něj seslal zákeřnou chorobu, aby lidi přivedl k nápravě. Je jistě dobré, když přemýšlíme o hlubších příčinách právě probíhajícího dění a snažíme se nevidět nemoc jen jako biochemický proces, který prostě nastává a zase odezní. Na druhou stranu je nebezpečné vidět v současné koronavirové krizi trestající ruku boží. Možná bychom našli jedince, kteří by si, podle našeho úsudku, nějaký takový trest zasloužili, ale jakou vinu najdeme na zdravotnickém personálu, který koná svou službu a přitom se nakazí, nebo na taxikářích, kteří jen převáželi nakažené turisty a přitom byli infikováni nemocí?

Kazatelský cyklus přináší pro tuto neděli příběh z Janova evangelia o uzdravení slepého od narození (Jan 9, 1-41), v němž Ježíš prolomil názor o mechanické souvislosti hříchu a nemoci, který byl v jeho době a prostředí běžně rozšířený a k němuž se, jak se zdá, rádi vracejí i naši současníci.
Příběh začíná položením závažné teologické otázky. Když Ježíš spatří člověka, který byl od narození slepý, ptají se jeho učedníci: "Mistře, kdo se prohřešil, ...On sám nebo jehorodiče?" (2) Je zřejmé, že učedníci hledají příčinu mužovy nemoci. Při slepotě od narození přicházejí v úvahu jeho rodiče.
Spor s tímto názorem o těsné souvislosti hříchu a tím, jak se člověku daří, vede už starozákonní kniha Job nebo také Kniha proroka Ezechiele (srov. Ez 18, 2-4). Ježíš takovou souvislost jednoznačně odmítá. Otázka morální viny není na místě, na slepci semá ukázat boží vůle zachránit svět; k jejímu uskutečnění Bůh svého Syna na svět poslal. Uzdravení slepce má vyjevit, že Ježíš nemá jen zázračné schopnosti a dokáže uzdravit od narození slepého člověka, ale že je také "světlem světa", skrze nějž mohou lidé najít smysl života, jestliže se tomuto světlu otevřou. (srov. Jan 8, 12).
Jde tu tedy vlastně o spor mezi zjevením Krista a vírou na straně jedné a nevírou na straně druhé, o konflikt mezi vírou a viděním na jedné straně a tmou a slepotou na druhé straně, jak shrnuje Ježíš v závěru příběhu: "Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." (39)
Vlastní zázrak uzdravení slepého pomocí bláta ze slin a země, jímž Ježíš potře slepému oči, je popisován jako dlouhá procedura, která později bude pro farizeje důkazem o tom, že Ježíš porušuje nařízení o sabbatu, když koná práci. (16)
Celý příběh, jak je vyprávěn od okamžiku mužova uzdravení, vzbuzuje dojem soudního jednání, při němž není obžalovaný Ježíš přítomen. Kým je tento Ježíš? Hříšník, který nezachovává sobotu, nebo někdo, s kým je Bůh, protože jinak by nemohl činit ta znamení,která činí? (16)
Uzdravený nemocný pokládá Ježíše za proroka (17), jeho rodiče, kteří byli rovněž předvoláni, aby podali svědectví, odpovídají raději vyhýbavě ze strachu před židy.(18-23)
Farizeové se dokonce dvakrát ptají muže na způsob, jakým byl Ježíš uzdraven, snad proto,aby našli záminku, jak zázrak popřít! Nepodrobují zkoumání svůj názor na Ježíše, jemuž Ježíšovo chování neodpovídá, ale skutečnost zázračného uzdravení.
Druhý výslech uzdraveného se odehrává ve vyostřené atmosféře. Prostý žebrák přivádí učené farizeje do úzkých svými jasnými a nekomplikovanými odpověďmi. Jako by se pohybovali v kruhu. Když se jich tázaný zcela otevřeně zeptá, zda se také chtějí stát Ježíšovými učedníky, reagují podrážděně. Pokládají se za Mojžíšovy učedníky a osoby vidoucí (My víme...), ale ve skutečnosti jsou slepí vůči božímu zjevení v Kristu a zůstávají v temnotě. Závěrečným vyhnáním uzdraveného: "Celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat?" dávají najevo, že Ježíše jako toho, s kým je Bůh, a proto činí ta znamení, kteráčiní, nepřijali, navzdory tomu, co ví. (28-34)
Jejich nevíra v Ježíše jako božího Mesiáše je vinou, protože by vlastně měli věřit na základě toho, co ví. Jako by se na konci příběhu vyměnily role: slepec se stává vidoucím fyzicky i duchovně, když vyznává, že věří v Syna člověka, farizeové zůstávají duchovně slepými.

Pane, nerozumíme tomu, co se kolem nás děje, ale věříme, že zkouška, která nás v těchto dnech potkává, nás chce přiblížit více tobě. Věříme, že nám dáš východisko i sílu, abychom mohli obstát. (srov. 1K 10, 13) Amen.


Výroční shromáždění

Náboženská obec Církve československé husitské 

v Lounech

Jakoubkova 1533, 440 01 Louny, IČ 64018792


"Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem,

lidu, jejž si zvolil za dědictví." (Žalm 33, 12)


Milé sestry, vážení bratři,

členové Náboženské obce církve československé husitské 

v Lounech!

Jménem Rady starších vás všechny srdečně zveme na výroční shromáždění náboženské obce v souladu s Ústavou CČSH z r. 2008, část III., hlava I, článek 20, bod 4, které se bude konat v neděli 22. 3. 2020 od 9. 00 v modlitebně sboru Dr. K. Farského v Lounech.

Jistě jste zaznamenali, že si církev v letošním roce připomíná 100. výročí svého vzniku. Naše náboženská obec oslavila toto jubileum především opravou krásného funkcionalistického chrámu, který má od loňského podzimu novou fasádu.

Stému výročí věnujeme také bohoslužbu v neděli 15. 3. 2020 a odpolední přednášku i koncert našeho chrámového pěveckého sboru.

Příležitostí k oslavám církevního jubilea bude jistě během roku více. 1. 6. se chceme zúčastnit slavnostního shromáždění v Národním domě na Smíchově, kde byla církev vyhlášena, a při příležitosti narozenin prvního patriarchy Karla Farského se bude také letos v červnu konat slavnostní bohoslužba v jeho rodišti, východočeském Škodějově. Zcela tradiční je samozřejmě rovněž bohoslužba na Krakovci u Rakovníka v předvečer svátku M. Jana Husa 5. 7. 2020, jíž se naše náboženská obec zúčastní.

Milé sestry, vážení bratři, chtěli bychom se spolu s vámi ohlédnout za uplynulým rokem 2019 a zhodnotit svoje duchovní aktivity, kulturní počiny i hospodářské výsledky, proto Vás zveme na výroční shromáždění, které je k tomu vhodnou příležitostí.

Velmi si vážíme jakéhokoliv finančního daru na podporu díla církve a děkujeme za něj. Pokud budete chtít svou církev i nadále podporovat, posílejte prosím peníze na účet 1020380359/0800. Na stejný účet můžete poukazovat platby za kolumbárium, pokud jste nájemci. Do zprávy pro příjemce nezapomínejte uvádět číslo své schránky.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv službu církve (křty, svatby, pohřby, útěchu nemocných či pastorační rozhovor nebo zpověď, obracejte se na sestru farářku Helenu Smolovou mailem (ccsh.louny@seznam.cz) nebo telefonicky (415658186, 606120673). Všechny potřebné kontakty a informace naleznete na stránkách www.ccshlouny.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás při bohoslužbách, které jsou vždy v neděli od 9. 00. Rádi Vás uvidíme také na našich kulturních akcích, inzerovaných v dostatečném předstihu na našich webových stránkách, prostřednictvím facebooku, na vývěsní desce před kostelem a v kulturním přehledu města.

S přáním požehnaného postního času a Velikonoc

ThDr. Helena Smolová, Th. D. Mgr. Bc. Ivana Derflerová

farářka náboženské obce předsedkyně Rady starších

V Lounech 21. 2. 2020

Turistická vizitka

 od února 2020 k dostání nově na lounském informačním centru !!! A samozřejmě také u nás v kostele !!!

Blahopřání

5. 2. 2020 oslavila naše sestra v Kristu, Jaroslava Polcarová, významné životní jubileum. 
Milá sestro Jaruško, ze srdce vám blahopřejeme a prosíme, abyste od Pána Boha dostávala každý den, co potřebujete pro svou duši i tělo! Upřímně vás máme rádi a modlíme se za vás. 
Náboženská obec Louny 

FOTOGALERIE

Bohoslužba 
ke 100. výročí církve v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě Pražském 11. 1.2020 

              - zde záznam celého televizního přenosu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13160477814-100-vyroci-zalozeni-cirkve-
ceskoslovenske-husitske/22056221452/
PF 2020

V roce 2020 Církev československá husitská oslaví 100. výročí svého založení.
Již při půlnoční bohoslužbě jsme si připomněli lounské duchovní Aloise Vosátku, Josefa Komedu a Rudolfa Paříka, kteří přes odpor lounského děkana Antonína Stejskala sloužili před 100 lety v chrámu sv. Mikuláše mši v češtině. Podobně jako oni se mnozí další římskokatoličtí duchovní po celém Československu přihlásili k reformnímu hnutí, které již delší dobu proudilo mezi katolickými duchovními i laiky. Po tomto projevu odporu brzy následovalo vyhlášení samostatné církve. 8. ledna 1920 byla samostatná církevní organizace odsouhlasena při zasedání Klubu reformního duchovenstva v Praze na Smíchově a 11. 1. byla samostatná církev představena v "Provolání národu československému" v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě Pražském.100. výročí založení si připomeneme 11. 1. 2020 od 14. 00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze při bohoslužbě, kterou bude přenášet také Česká televize. Náboženská obec Louny připraví v březnu 2020 výstavku, přednášku a koncert chrámového sboru, jimiž si přiblížíme události vzniku naší církve také v Lounech a na Lounsku. 

Koncert sboru Harmonie 

a Tria cum Amore

HARMONIE připomněla 17. listopad 1939 a 1989

Pěvecký sbor HARMONIE, Trio cum Amore a Náboženská obec církve československé husitské Louny v sobotu 16. listopadu společně uctili 80. a 30. výročí dnů, které se zapsaly do naší historie.

Sbor HARMONIE na úvod zazpíval českou a slovenskou hymnu a po vzpomínkách na listopadové události v letech 1939 i 1989, o které se s publikem podělili farářka Helena Smolová a lounský místostarosta Vladimír Antonín Hons, zazněl v prostorách kostela Církve československé-husitské  také velebný chorál Svatý Václave, jedna z nejstarších českých písní.

Další program koncertu byl pestrý; byly v něm vlastenecké písně, několik duchovních skladeb, ale i upravené lidové písně. Pro sbor vybral sbormistr Jiří Kurka ukázky z děl českých skladatelů - Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Jiřího Pavlici,Trio cum Amore (Kateřina Štolová, Martina Podaná a Miroslav Sochr) program obohatilo moravskými lidovými písněmi v úpravě Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Nadšeným potleskem ocenilo publikum zejména výkony sólistů.

Slovem provázel Karel Ploranský.

V závěru vzpomínkového koncertu zazněla legendární Modlitba pro Martu z repertoáru Marty Kubišové a hymna EU.

Jako přídavek nabídl sbor HARMONIE s Triem cum Amore vděčnému publiku folkovou píseň Náměšť Jaroslava Hutky. A tu si spolu s nimi s chutí zazpívala i většina přítomných.

Kateřina Štolová a Karel Ploranský

foto Jiřina Trylčová

Oznámení

16. 11. 2019 přijala ve sboru CČSH v Lounech svátost křtu Liliana Andrea Mariana H. 

K přijetí svátosti křtu blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání pro Lilianu a celou rodinu ! (RST) 

Smutná zpráva 

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 nás zasáhla smutná zpráva o odchodu našeho kostelníka Václava Derflera. Zemřel tragicky při dopravní nehodě. S Václavem se rozloučíme v pátek 15. listopadu 2019 v kostele Církve československé husitské v Lounech ve 13. 00. Myslíme na naši varhanici Ivanu a celou rodinu Derflerovu. (RST) 

Česká biblická společnost Dům Bible 

Vážení přátelé,
jako každý rok, i letos Česká biblická společnost spolu s křesťanskými
církvemi v České republice vyhlašuje sbírku na biblické překlady v chudých
zemích, na sociální programy a další projekty biblických společností po
celém světě.
Sbírka Dny Bible se letos uskuteční již po sedmadvacáté.
Více informací naleznete na https://www.dumbible.cz/web/cs/podpora/dny-bible-
2019
(https://app.semfm2.cz/public/open/nlink/?u=8a8254d2-61f3-11e5-a253-002590a1e85a&c=10c12598-6e54-11e5-b91e-002590a1e85a&l=a4eaaa41-fbf9-11e9-a47e-06b3ea2053b4&sid=e4512c106b144b3783d750ec53dd07b5)
Plakát ke stažení ZDE:


(https://app.semfm2.cz/public/open/nlink/?u=8a8254d2-61f3-11e5-a253-002590a1e85a&c=10c12598-6e54-11e5-b91e-002590a1e85a&l=a4fcb926-fbf9-11e9-a47e-06b3ea2053b4&sid=e4512c106b144b3783d750ec53dd07b5)

Česká biblická společnost
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel: 284 693 926

Modlitba za domov

koncert 28.října 2019 od 19:00 do 20:30 hodin

kostel Českobratrské církve evangelické u Klimenta

Klimentská ulice Praha 1

Modlitba za domov

28.října 2019

kostel Českobratrské církve evangelické u Klimenta

Klimentská Praha 1


Oznámení o přednášce

Předmět: oznámení
"NO Louny zve na přednášku bratra biskupa Juraje Dovaly, která se bude konat
v husitském kostele ve čtvrtek 7. 11. od 17. 00. V úterý 19. 11. bude od 16.
30 přednášet PhDr. Martin Jindra na téma "Duchovní cesta umělce Františka
Bílka a jeho rodiny". Vstupné na přednášky je dobrovolné a v kostele
zatopíme. " 

Vzpomínkové bohoslužby

Vzpomínkové bohoslužby na všechny věrné zesnulé se uskuteční v neděli 3. 11.
od 9. 00 v kostele CČSH v Lounech. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor.
Jména zesnulých, na něž chcete vzpomenout, oznamujte na farním úřadu.  

Novomanželé Kebrlovi

V sobotu 3. 8. 2019 si pod širým nebem v Lounech slíbili manželskou lásku, věrnost a oddanost v celém dalším společném životě PAVEL KEBRLE a ELIŠKA, roz. Pavelková. Novomanželům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání! Rada starších NO Louny. 

FOTOGALERIE

Oprava kostela 2019
Kostel Dr. K. Farského v Lounech byl postaven v letech 1931-1932 podle
projektu O. Poláka. Poslední generální rekonstrukce se uskutečnila v roce
1980. V současné době probíhá oprava fasády, na niž přispělo město Louny
částkou 500 000 Kč. Práce provádí firma "Zeros" z Litvínova, která vyhrála
výběrové řízení. Kostel bude po rekonstrukci předán do užívání náboženské
obce za účasti pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th. D.
Po dobu oprav se v kostele konají bohoslužby a veřejnost má přístup do
kolumbária. 

Prosíme návštěvníky kostela, aby vstupovali do kostela se zvýšenou opatrností.Rada starších NO CČSH Louny

Nabídka pamětních medailí k výstavě Osudy židovských rodin na Lounsku - Oblastní muzeum Louny

Dovolujeme si vás upozornit na zajímavou výstavu Osudy židovských rodin na Lounsku, která se koná až do 15. září v Oblastním muzeu Louny.Zakoupením této krásné ručně vyrobené pamětní medaile k naší výstavě podpoříte náš spolek. K dostání na pokladně muzea Louny za 100,- Kč.

Medaile zpracovaly výtvarnice z neziskové organizace Pražské volnočasové a umělecké centrum.Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem, prosíme o předání nabídky.
Předem děkujeme.
Ivo Kraus
Spolek na obnovu židovských památek

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Vážené sestry a vážení bratři,
v příloze posílám smuteční oznámení o úmrtí br. prof. Zdeňka Kučery.
Rozloučení s ním se bude konat v pátek 21. června v 11.00 hodin v Husově sboru v Praze 7 - Holešovicích.
Prosíme duchovní, kteří se budou účastnit v talárech, aby přišli alespoň 20 minut před začátkem obřadu.

S poděkováním a pozdravem

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice Ústřední rady CČSH

Výroční shromáždění

Rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Lounech svolává dle Ústavy CČSH z r. 2008 části III., hlavy I, čl. 20, bodu 4 výroční shromáždění náboženské obce na neděli 22. 4. 2018 od 9. 00 do modlitebny CČSH v Lounech.

Program

1. bohoslužba

2. prezence

3. volba sčitatelů, ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu

4. přednesení zpráv za rok 2017 - o činnosti Rady starších, duchovenské zprávy, zprávy 

o hospodaření vč. rozpočtu na rok 2018

5. schvalování zpráv a rozpočtu

6. volba členů Rady starších NO

7. různé

8. ukončení shromáždění

V Lounech 14. 4. 2018

O Velikonocích s dětmi

Zajímá vás, jak křesťané prožívají Velikonoce? Proč máme "Zelený" čtvrtek, "Velký" pátek nebo "Bílou" sobotu? Co znamená, že Kristus vstal z mrtvých?

Pak je naše pozvánka právě pro vás!

Přijďte v úterý 27. 3. 2018 ve 14. 00 do kostela Církve československé husitské v Lounech.

Těšíme se na Vás!

Anketa

Vážené sestry a vážení bratři,

dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o zapojení do ankety o nejlepší dřevostavbu roku, do které byla přihlášena také Lesní kaple ve Škodějově.

Stavba byla vytvořena pro Církev československou husitskou a je v našem zájmu, aby se v soutěži umístila, což záleží i na podpoře členů CČSH v hlasování.

Anketa probíhá takto:

Ve středu 21. února začalo hlasování odborné poroty a široké veřejnosti pro dřevěné stavby a interiéry. Níže jsou uvedeny důležité informace, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

1) Odborná porotahlasuje ve stejném termínu jako veřejnost (21. 2. - 2. 3.). Kdo bude Vaše dílo hodnotit? Podívejte se sem.

2) Široká veřejnost bude hlasovat pro soutěžní díla zde: www.DrevenaStavbaRoku.cz/hlasování.

Hlasováním se můžete také zapojit do soutěže o pobyt ve srubu. Podmínkou je, abyste dali alespoň JEDEN HLAS V KAŽDÉ KATEGORII! -

pozor, je několik kategorií a kaple je v kategorii "Dřevěné konstrukce", protože se nejedná o uzavřenou stavbu.

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2018/lesni-kaple-ve-skodejove

NOC kostelů 2018

Noc kostelů 2018 se letos koná v pátek 25. 5. 2018 . Podrobný program naleznete v textu níže. Těšíme se na Vaší bohatou účast.

Program:

16. 00 Zahájení - zvonění a úvodní slovo (farářka NO Helena Smolová)

16. 15 Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny (paní ředitelka J. Riedlová, p. uč. Soňa Racety)

17. 00 Prázdninové varhany (varhanní koncert žáků ZUŠ Louny)

18. 30 Soutěž pro děti

19. 00 Češi a Němci před rokem 1918 a po něm, přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph. D.

19. 45 Pěvecké vystoupení

20. 00 Vracíme TGM do Loun, přednáška Mgr. Vladimíra A. Honse

20. 45 Pěvecké vystoupení

Pozvánka na přednášku 

V pátek 6. 4. 2018 od 16. 30 hod. Vás zveme na přednášku Mgr. Martina Jindry, historika a archiváře ÚSTRu a ÚR CČSH. Bratr Jindra představí svou novou knihu s názvem "Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938 - 1945".

Autorské čtení 

V pátek 9. 3. 2018 od 17. 00 zveme na prezentaci a autorské čtení básnické sbírky "Vzývání Panny" bratra faráře ze Sokolova Mgr. Lukáše Bujny od 17. 00 hod. do kostela CČSH v Lounech. 

Oznámení

V lednu jsme se rozloučili se sestrou Ivonkou Patrovskou (+85), dlouholetou cvičitelkou Sokola. 13. 2. 2018 jsme doprovodili do Otcova domu sestru Jindřišku Hlaváčkovou (+87). V neděli 11. 2. a 18. 2. 2018 za ni byla sloužena vzpomínková bohoslužba.