Modlitba za domov

koncert 28.října 2019 od 19:00 do 20:30 hodin

kostel Českobratrské církve evangelické u Klimenta

Klimentská ulice Praha 1

Modlitba za domov

28.října 2019

kostel Českobratrské církve evangelické u Klimenta

Klimentská Praha 1


Oznámení o přednášce

Předmět: oznámení
"NO Louny zve na přednášku bratra biskupa Juraje Dovaly, která se bude konat
v husitském kostele ve čtvrtek 7. 11. od 17. 00. V úterý 19. 11. bude od 16.
30 přednášet PhDr. Martin Jindra na téma "Duchovní cesta umělce Františka
Bílka a jeho rodiny". Vstupné na přednášky je dobrovolné a v kostele
zatopíme. " 

Vzpomínkové bohoslužby

Vzpomínkové bohoslužby na všechny věrné zesnulé se uskuteční v neděli 3. 11.
od 9. 00 v kostele CČSH v Lounech. Při bohoslužbě vystoupí chrámový sbor.
Jména zesnulých, na něž chcete vzpomenout, oznamujte na farním úřadu.  

Novomanželé Kebrlovi

V sobotu 3. 8. 2019 si pod širým nebem v Lounech slíbili manželskou lásku, věrnost a oddanost v celém dalším společném životě PAVEL KEBRLE a ELIŠKA, roz. Pavelková. Novomanželům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání! Rada starších NO Louny. 

FOTOGALERIE

Oprava kostela 2019
Kostel Dr. K. Farského v Lounech byl postaven v letech 1931-1932 podle
projektu O. Poláka. Poslední generální rekonstrukce se uskutečnila v roce
1980. V současné době probíhá oprava fasády, na niž přispělo město Louny
částkou 500 000 Kč. Práce provádí firma "Zeros" z Litvínova, která vyhrála
výběrové řízení. Kostel bude po rekonstrukci předán do užívání náboženské
obce za účasti pražského biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th. D.
Po dobu oprav se v kostele konají bohoslužby a veřejnost má přístup do
kolumbária. 

Prosíme návštěvníky kostela, aby vstupovali do kostela se zvýšenou opatrností.Rada starších NO CČSH Louny

Nabídka pamětních medailí k výstavě Osudy židovských rodin na Lounsku - Oblastní muzeum Louny

Dovolujeme si vás upozornit na zajímavou výstavu Osudy židovských rodin na Lounsku, která se koná až do 15. září v Oblastním muzeu Louny.Zakoupením této krásné ručně vyrobené pamětní medaile k naší výstavě podpoříte náš spolek. K dostání na pokladně muzea Louny za 100,- Kč.

Medaile zpracovaly výtvarnice z neziskové organizace Pražské volnočasové a umělecké centrum.Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem, prosíme o předání nabídky.
Předem děkujeme.
Ivo Kraus
Spolek na obnovu židovských památek

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Vážené sestry a vážení bratři,
v příloze posílám smuteční oznámení o úmrtí br. prof. Zdeňka Kučery.
Rozloučení s ním se bude konat v pátek 21. června v 11.00 hodin v Husově sboru v Praze 7 - Holešovicích.
Prosíme duchovní, kteří se budou účastnit v talárech, aby přišli alespoň 20 minut před začátkem obřadu.

S poděkováním a pozdravem

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice Ústřední rady CČSH

Výroční shromáždění

Rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Lounech svolává dle Ústavy CČSH z r. 2008 části III., hlavy I, čl. 20, bodu 4 výroční shromáždění náboženské obce na neděli 22. 4. 2018 od 9. 00 do modlitebny CČSH v Lounech.

Program

1. bohoslužba

2. prezence

3. volba sčitatelů, ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu

4. přednesení zpráv za rok 2017 - o činnosti Rady starších, duchovenské zprávy, zprávy 

o hospodaření vč. rozpočtu na rok 2018

5. schvalování zpráv a rozpočtu

6. volba členů Rady starších NO

7. různé

8. ukončení shromáždění

V Lounech 14. 4. 2018

O Velikonocích s dětmi

Zajímá vás, jak křesťané prožívají Velikonoce? Proč máme "Zelený" čtvrtek, "Velký" pátek nebo "Bílou" sobotu? Co znamená, že Kristus vstal z mrtvých?

Pak je naše pozvánka právě pro vás!

Přijďte v úterý 27. 3. 2018 ve 14. 00 do kostela Církve československé husitské v Lounech.

Těšíme se na Vás!

Anketa

Vážené sestry a vážení bratři,

dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o zapojení do ankety o nejlepší dřevostavbu roku, do které byla přihlášena také Lesní kaple ve Škodějově.

Stavba byla vytvořena pro Církev československou husitskou a je v našem zájmu, aby se v soutěži umístila, což záleží i na podpoře členů CČSH v hlasování.

Anketa probíhá takto:

Ve středu 21. února začalo hlasování odborné poroty a široké veřejnosti pro dřevěné stavby a interiéry. Níže jsou uvedeny důležité informace, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

1) Odborná porotahlasuje ve stejném termínu jako veřejnost (21. 2. - 2. 3.). Kdo bude Vaše dílo hodnotit? Podívejte se sem.

2) Široká veřejnost bude hlasovat pro soutěžní díla zde: www.DrevenaStavbaRoku.cz/hlasování.

Hlasováním se můžete také zapojit do soutěže o pobyt ve srubu. Podmínkou je, abyste dali alespoň JEDEN HLAS V KAŽDÉ KATEGORII! -

pozor, je několik kategorií a kaple je v kategorii "Dřevěné konstrukce", protože se nejedná o uzavřenou stavbu.

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2018/lesni-kaple-ve-skodejove

NOC kostelů 2018

Noc kostelů 2018 se letos koná v pátek 25. 5. 2018 . Podrobný program naleznete v textu níže. Těšíme se na Vaší bohatou účast.

Program:

16. 00 Zahájení - zvonění a úvodní slovo (farářka NO Helena Smolová)

16. 15 Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny (paní ředitelka J. Riedlová, p. uč. Soňa Racety)

17. 00 Prázdninové varhany (varhanní koncert žáků ZUŠ Louny)

18. 30 Soutěž pro děti

19. 00 Češi a Němci před rokem 1918 a po něm, přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph. D.

19. 45 Pěvecké vystoupení

20. 00 Vracíme TGM do Loun, přednáška Mgr. Vladimíra A. Honse

20. 45 Pěvecké vystoupení

Pozvánka na přednášku 

V pátek 6. 4. 2018 od 16. 30 hod. Vás zveme na přednášku Mgr. Martina Jindry, historika a archiváře ÚSTRu a ÚR CČSH. Bratr Jindra představí svou novou knihu s názvem "Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938 - 1945".

Autorské čtení 

V pátek 9. 3. 2018 od 17. 00 zveme na prezentaci a autorské čtení básnické sbírky "Vzývání Panny" bratra faráře ze Sokolova Mgr. Lukáše Bujny od 17. 00 hod. do kostela CČSH v Lounech. 

Oznámení

V lednu jsme se rozloučili se sestrou Ivonkou Patrovskou (+85), dlouholetou cvičitelkou Sokola. 13. 2. 2018 jsme doprovodili do Otcova domu sestru Jindřišku Hlaváčkovou (+87). V neděli 11. 2. a 18. 2. 2018 za ni byla sloužena vzpomínková bohoslužba.