SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Vážené sestry a vážení bratři,
v příloze posílám smuteční oznámení o úmrtí br. prof. Zdeňka Kučery.
Rozloučení s ním se bude konat v pátek 21. června v 11.00 hodin v Husově sboru v Praze 7 - Holešovicích.
Prosíme duchovní, kteří se budou účastnit v talárech, aby přišli alespoň 20 minut před začátkem obřadu.

S poděkováním a pozdravem

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice Ústřední rady CČSH

Výroční shromáždění

Rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Lounech svolává dle Ústavy CČSH z r. 2008 části III., hlavy I, čl. 20, bodu 4 výroční shromáždění náboženské obce na neděli 22. 4. 2018 od 9. 00 do modlitebny CČSH v Lounech.

Program

1. bohoslužba

2. prezence

3. volba sčitatelů, ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu

4. přednesení zpráv za rok 2017 - o činnosti Rady starších, duchovenské zprávy, zprávy 

o hospodaření vč. rozpočtu na rok 2018

5. schvalování zpráv a rozpočtu

6. volba členů Rady starších NO

7. různé

8. ukončení shromáždění

V Lounech 14. 4. 2018

O Velikonocích s dětmi

Zajímá vás, jak křesťané prožívají Velikonoce? Proč máme "Zelený" čtvrtek, "Velký" pátek nebo "Bílou" sobotu? Co znamená, že Kristus vstal z mrtvých?

Pak je naše pozvánka právě pro vás!

Přijďte v úterý 27. 3. 2018 ve 14. 00 do kostela Církve československé husitské v Lounech.

Těšíme se na Vás!

Anketa

Vážené sestry a vážení bratři,

dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o zapojení do ankety o nejlepší dřevostavbu roku, do které byla přihlášena také Lesní kaple ve Škodějově.

Stavba byla vytvořena pro Církev československou husitskou a je v našem zájmu, aby se v soutěži umístila, což záleží i na podpoře členů CČSH v hlasování.

Anketa probíhá takto:

Ve středu 21. února začalo hlasování odborné poroty a široké veřejnosti pro dřevěné stavby a interiéry. Níže jsou uvedeny důležité informace, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

1) Odborná porotahlasuje ve stejném termínu jako veřejnost (21. 2. - 2. 3.). Kdo bude Vaše dílo hodnotit? Podívejte se sem.

2) Široká veřejnost bude hlasovat pro soutěžní díla zde: www.DrevenaStavbaRoku.cz/hlasování.

Hlasováním se můžete také zapojit do soutěže o pobyt ve srubu. Podmínkou je, abyste dali alespoň JEDEN HLAS V KAŽDÉ KATEGORII! -

pozor, je několik kategorií a kaple je v kategorii "Dřevěné konstrukce", protože se nejedná o uzavřenou stavbu.

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-realizace-2018/lesni-kaple-ve-skodejove

NOC kostelů 2018

Noc kostelů 2018 se letos koná v pátek 25. 5. 2018 . Podrobný program naleznete v textu níže. Těšíme se na Vaší bohatou účast.

Program:

16. 00 Zahájení - zvonění a úvodní slovo (farářka NO Helena Smolová)

16. 15 Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny (paní ředitelka J. Riedlová, p. uč. Soňa Racety)

17. 00 Prázdninové varhany (varhanní koncert žáků ZUŠ Louny)

18. 30 Soutěž pro děti

19. 00 Češi a Němci před rokem 1918 a po něm, přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph. D.

19. 45 Pěvecké vystoupení

20. 00 Vracíme TGM do Loun, přednáška Mgr. Vladimíra A. Honse

20. 45 Pěvecké vystoupení

Pozvánka na přednášku 

V pátek 6. 4. 2018 od 16. 30 hod. Vás zveme na přednášku Mgr. Martina Jindry, historika a archiváře ÚSTRu a ÚR CČSH. Bratr Jindra představí svou novou knihu s názvem "Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938 - 1945".

Autorské čtení 

V pátek 9. 3. 2018 od 17. 00 zveme na prezentaci a autorské čtení básnické sbírky "Vzývání Panny" bratra faráře ze Sokolova Mgr. Lukáše Bujny od 17. 00 hod. do kostela CČSH v Lounech. 

Oznámení

V lednu jsme se rozloučili se sestrou Ivonkou Patrovskou (+85), dlouholetou cvičitelkou Sokola. 13. 2. 2018 jsme doprovodili do Otcova domu sestru Jindřišku Hlaváčkovou (+87). V neděli 11. 2. a 18. 2. 2018 za ni byla sloužena vzpomínková bohoslužba.