KOLUMBÁRIUM

Otevírací doba kolumbária CČSH Louny

  • v zimním období (podzim-jaro) od 8:00 hod. do 16:00 hod.
  • v letním období (jaro-podzim) od 8:00 hod. do 18:00 hod.

V době památky všech věrných zesnulých (2. 11.) a vánočních svátků je kolumbárium otevřené od 8:00 hod. do 18:00 hod. Termín prodloužené otevírací doby v tomto období je upřesněn vyhláškou na vývěsní desce kostela.

V roce 2007 se Rada starších NO Louny rozhodla zrekonstruovat své Kolumbárium. K tomuto kroku se rozhodla z vážných technických důvodů a rovněž tak z důvodů estetických.
Po nashromáždění potřebných nemalých finančních prostředků se nám v roce 2008 podařilo tento projekt zrealizovat. Došlo ke kompletní rekonstrukci Kolumbária.
Byla vyměněna dvířka u jednotlivých schránek, zajištěny nové nátěry všech prostor Kolumbária i jednotlivých schránek,
v neposlední řadě byly do obou Kolumbárií umístěny nové stojany na svíčky a centrální vázy na květiny, aby bylo minimalizováno nebezpečí požáru. Velkou zásluhu na zdárném průběhu celé akce mají sestra farářka Helena Smolová, sestra Čermáková a sestra Blábolilová. Rada starších jim touto cestou chce vyjádřit své velké díky, protože práce to byla opravdu namáhavá a vyčerpávající. Všem nájemcům schránek rovněž děkujeme za pochopení, které projevili v době probíhající rekonstrukce Kolumbária.
Výsledek rekonstrukce podtrhuje pietnost místa a dodává mu důstojnost, kterou si naši zemřelí zasluhují.