Pravidelné bohoslužby Bohoslužby se konají

  • každou neděli od 9:00 hodin v kostele
  • (v zimním období ve vytápěné modlitebně v areálu kostela)
  • každý pátek od 10:00 hodin v Domově pro seniory v Lounech


K bohoslužbám se náboženská obec schází

  • o křesťanských svátcích, Velikonocích a Vánocích
  • na svátek M. J. Husa
  • 28. října v Den vzniku samostatného československého státu
  • 17. listopadu v Den boje za svobodu a demokracii

Náboženská obec nabízí svátostné služby (křest, biřmování, manželství, večeře Páně, pokání - zpověď, útěcha nemocných) i nesvátostné služby (pohřby, uložení urny, pastorační rozhovor).

Zveme Vás na setkávání náboženské obce, která se konají zpravidla v neděli po bohoslužbě.

Chcete- li se vzdělávat ve víře, dozvědět se více o Bibli a liturgii, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky (viz. sekce KONTAKTY).